Kierunki studiów realizowane przez Uniwersytet Gdański w Rankingu Kierunków Studiów (RKS) Perspektywy 2022

22 czerwca 2022 ogłoszone zostały oficjalnie wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy oraz Rankingu Kierunków Studiów. Uniwersytet Gdański, podobnie jak w rankingu ogólnym, również i tu odnotował poprawę pozycji poszczególnych kierunków. 

 

Kierunki realizowane na UG – ocena RKS 2022

Powody do satysfakcji daje odnotowana po publikacji Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022 poprawa pozycji kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim.

Kierunek Biotechnologia prowadzony na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed awansował o dwa miejsca i znalazł się na podium zajmując trzecie miejsce za Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim. Unikatowość kierunku i jego specyfika (z uwagi na realizację kształcenia na dwóch uczelniach) wymagały specjalnego podejścia metodologicznego i niestandardowego systemu oceny, który dzięki usilnym staraniom udało się wypracować na tyle, że kierunek ten został wreszcie doceniony i odpowiednio wysoko oceniony.

Podobnie wysoko oceniono kierunek Gospodarka przestrzenna – realizowany na UG program awansował o jedno miejsce względem roku ubiegłego i uplasował się na  trzeciej pozycji,  zaraz za ofertą UW i UAM, a przed podobnymi kierunkami realizowanymi na PG i UJ.

To dwie najwyższe oceny, jakie udało się uzyskać kierunkom prowadzonym przez nasz Uniwersytet.

Miejsce czwarte wśród kierunków prowadzonych na polskich uczelniach akademickich zajęły: Ochrona środowiska (utrzymanie pozycji z roku ubiegłego) i Biologia (awans o jedną pozycję). Piąta lokata przypisana została Filozofii (awans o trzy pozycje), Historii i Psychologii (dwa miejsca w górę), Socjologii (jedno miejsce wyżej, niż w roku ubiegłym) oraz Kulturoznawstwu (utrzymanie pozycji z roku ubiegłego).

Zbiorczo dla wszystkich ocenianych kierunków realizowanych na UG odnotowano 15 przypadków poprawy pozycji rankingowej, 6 kierunków utrzymało ubiegłoroczne pozycje a 7 zostało ocenionych słabiej, niż w roku ubiegłym.

Obecny na uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia dyplomów prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia dr hab., Arnold Kłonczyński , prof. UG ocenił, że:  - Wysoka pozycja kierunków studiów prowadzonych przez Uniwersytet Gdański, a szczególnie wzrost pozycji kilku z nich to wynik przeprowadzonych w ostatnich latach zmian programowych, bliższych związków z otoczeniem społeczno-gospodarczym i  starań pracowników uczelni o jak najwyższą jakość prowadzonych zajęć, tworzenie ciekawych, i nowocześnie przygotowanych materiałów dydaktycznych oraz czerpania z doświadczenia partnerów zagranicznych. Ważne są również opinie studentów o programach kształcenia i sposobie ich realizowania, bo dzięki ich zaangażowaniu i współpracy z przedstawicielami firm, organizacji społecznych i gospodarczych oraz samorządów jesteśmy coraz lepsi.

O Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022

W rankingu 2022 zespół powołany przez miesięcznik „Perspektywy” oceniły 73 grupy kierunków studiów (dwa więcej niż przed rokiem) w 9. dziedzinach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne (nie oceniano kierunków artystycznych).

Kierunki objęte Rankingiem muszą posiadać na danej uczelni ofertę studiów jednolitych magisterskich lub studiów stacjonarnych II stopnia, zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia na tym samym kierunku (wyjątek stanowi ratownictwo medyczne). Jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki.

Na ocenę rankingową składa się z 12-13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są wagi poszczególnych wskaźników – w zależności od specyfiki kierunku.

Dokładna metodologia Rankingu Kierunków Studiów 2022 dostępna na stronie:

https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/methodology/rks

Pełne wyniki rankingu kierunków studiów pod linkiem: https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-kierunkow-studiow

 

pespektywy
Katarzyna Gregorowicz - Bielawska, Pełnomocnik Rektora ds. rankingów