VI Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów już 1.07 na WPiA

forum

Już po raz szósty na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia to „Badania romanistyczne i dydaktyka prawa rzymskiego". Organizatorem forum jest Zakład Prawa Rzymskiego w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UG.

Celem inicjatywy jest umożliwienie młodym badaczom prowadzenia dyskusji na temat podejmowanych przez nich badań, stosowanych metod naukowych, a także wymiany doświadczeń i nawiązania bezpośrednich kontaktów naukowych.

Dwa najlepsze referaty, które zostaną wybrane przez komitet naukowy, opublikowane będą w Czasopiśmie Prawno–Historycznym - periodyku poświęconym historii ustroju i prawa, dziejom prawa rzymskiego i kanonicznego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz historii prawa jako nauki. 

Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów odbędzie się w piątek, 1 lipca o godz. 11:00, w budynku Wydziału Prawa i Administracji UG, przy ul. Jana Bażyńskiego 6 (w sali 2002).

Program wydarzenia:

11.00-11.15 Przywitanie uczestników i otwarcie seminarium  – dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG.

11.15-11 30 – mgr Radosław Miśkiewicz (UW), „Grecki początek historii prawa rzymskiego? O primi inventores Ustawy XII Tablic”.

11.30-11.45 – Dorota Łosko (UWM), „Osobista odpowiedzialność dłużnika za długi jako zabezpieczenie wierzytelności w archaicznym prawie rzymskim”.

11.45-12.00 – dr Piotr Kołodko (UwB), „Kilka uwag o quaestor Ostiensis”.

12.00-12.15 – Wiktoria Saracyn (UW), „Prawne i filologiczne spojrzenie na Gesta Senatus Romani”.

12.15-12.30  – dr Krzysztof Szczygielski (UwB), „Kilka uwag o prawie rzymskim w Armenii”.

12-30-12.45 – Mariusz Dykty (UWM), „Insula jako charakterystyczny rodzaj rzymskiej architektury”.

12.45-13.00 – Kacper Żochowski (UW), „Prawo rzymskie na marginesie. O czytaniu przypisów w XVII-wiecznym paszkwilu".

13.00-13.30 – Dyskusja.

13.30-14.30 – Obiad.

14.30-14.45 – dr Paulina Święcicka (UJ), „Oczarowanie tekstem. Forma tekstu aktu prawnego od starożytności po współczesność”.

14.45-15.00 – dr Karolina Wyrwińska (UJ), „Przymus arbitrażu - ambiwalentna konstrukcja czy odpowiedź na potrzeby i złożoność rzeczywistości?”.

15.00-15.15 – dr Jan Andrzejewski (UAM), „Zamknięty czy otwarty obieg badań historycznych nad prawem prywatnym”.

15.15-15.30 –  dr Piotr Alexandrowicz (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), „Nowatorstwo w prawniczych projektach naukowych: przyszłość historii prawa?”.

15.30-15.45  – dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG), "Oceny kształtujące – czego jeszcze nie ma w dydaktyce prawa rzymskiego?".

15.45-16.00 – Gość seminarium: dr hab. Michał Wyrwiński (UJ), „Publikowanie w modelu otwartego dostępu: szansa czy zagrożenie? Uwagi w świetle dyrektywy UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym”.

16.00-16.30 – Dyskusja.

16.30 Zamknięcie seminarium – dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG.

ER/ZP