Studenci UG ze stypendium Ministra Edukacji i Nauki

dyplom

 

 

Szesnastu studentów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało stypendium Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka za znaczące osiągnięcia naukowe związane ze studiami. Przedstawiamy dziś laureatkę, studentkę studiów niestacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji - panią Monikę Hasić.

Pani Monika Hasić jest  studentką II roku prawa w trybie niestacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, została nagrodzona Jest jedyną studentką WPiA, która w roku akademickim 2021/2022 zdobyła nagrodę i jedną z szesnastu nagrodzonych studentów z UG.

- Czuję się wielce zaszczycona w związku z przyznaną mi nagrodą w postaci stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. W moim przypadku stypendium zostało przyznane za osiągnięcia naukowe. Nagroda obejmowała wszystkie osiągnięcia uzyskane od momentu rozpoczęcia przeze mnie studiów licencjackich w 2016 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu – powiedziała Monika Hasić.

Studentka jest autorką trzech artykułów naukowych wydanych w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, które znajduje się w ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe:

- „Zagrożenia związane z mediami społecznościowymi na przykładzie studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu” opublikowany w „Administracja Bezpieczeństwa Publicznego – Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa publicznego”, pod red. Mariusza Darabasza,

- „Społeczny odbiór straży gminnych” opublikowany w „Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce” pod. red. Henryka Gawrońskiego, Katarzyny Olszewskiej, Krzysztofa Sidorkiewicza, Krzysztofa Starańczaka,

- „Budżet obywatelski jako forma partycypacji społecznej w procesie zarządzania lokalnego na przykładzie wybranych aglomeracji miejskich w Polsce w 2020 r.” opublikowany w „Partycypacja w samorządzie terytorialnym – stan obecny i perspektywy” pod. red. Katarzyny Olszewskiej, Krzysztofa Sidorkiewicza, Krzysztofa Starańczaka i Piotra Uziębło.  

Wielokrotnie wygłaszała też referaty na konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim.

- Stypendium Ministra Edukacji i Nauki planuję przeznaczyć na finansowanie badań, które zostaną przedstawione w kolejnych artykułach naukowych. Ta nagroda wielki zaszczyt, który sprawił, iż czuję się wielce zmotywowana do dalszego rozwoju – dodaje nagrodzona.

Pozostali stypendyści z Uniwersytetu Gdańskiego:

 1. Anna Maria Antoniak, chemia biomedyczna, Wydział Chemii
 2. Aleksandra Bereznowska, psychologia, Wydział Nauk Społecznych
 3. Klaudia Teresa Bochniarz, psychologia, Wydział Nauk Społecznych
 4. Paweł Samuel Cieśliński, fizyka, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 5. Dominik Michał Falkiewicz, modelowanie matematyczne i analiza danych, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 6. Izabela Giecewicz, biologia medyczna, Wydział Biologii
 7. Monika Hasić, prawo, Wydział Prawa i Administracji
 8. Sara Julia Kędzierska, biotechnologia, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 9. Magda Ewa Klimek, finanse i rachunkowość, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 10. Michał Kowalski, historia sztuki, Wydział Historyczny
 11. Karolina Anna Krystera, oceanografia, Wydział Oceanografii i Geografii
 12. Żaneta Teresa Moskalonek, gospodarka przestrzenna, Wydział Nauk Społecznych
 13. Marta Weronika Pawlak, chemia, Wydział Chemii
 14. Kacper Filip Pobłocki, chemia, Wydział Chemii
 15. Angela Katarzyna Popławska, oceanografia, Wydział Oceanografii i Geografii
 16. Anna Maria Świątkiewicz, gospodarka przestrzenna, Wydział Nauk Społecznych

 

Pełna lista laureatów

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

ER/ZP