TRIIAL - Konferencja prawników na WPiA

logo

Przez trzy dni na Wydziale Prawa i Administracji UG obradowali i szkolili się sędziowie, prokuratorzy, radcy prawni i adwokaci  w ramach finansowanego przez Komisję Europejską projektu TRIIAL - TRust, Independence, Impartiality and Accountability. .

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego był, obok znakomitych europejskich ośrodków akademickich, tj. m.in. European University Institute (EUI), University of Maastricht (UM), The Hague University of Applied Sciences (THUAS) jednym z głównych partnerów w projekcie.

Konferencja zorganizowana od 18 do 20 maja br. oraz szkolenie były wydarzeniem podsumowującym i zamykającym udział WPiA w TRIIAL. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie uczestniczyli dr hab. Tomasz T. Koncewicz, prof. UG z Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej i kierownik Projektu TRIIAL oraz członkowie zespołu TRIIAL dr Anna Podolska z Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej i dr Marcin Michalak z Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej.

Na przestrzeń dwóch lat trwania projektu gdański zespół TRIIAL współtworzył szereg wydarzeń o europejskim i międzynarodowym wymiarze poświęconych problematyce zaufania do wymiaru sprawiedliwości, a także niezależności, bezstronności i odpowiedzialności przedstawicieli profesji prawniczych. Wyniki badań zostaną przedstawione w specjalnie przygotowanym Raporcie, który ukaże się w ramach prestiżowej serii  Working Papers publikowanych przez Robert Schumann Center for  Advanced Studies na European University Institute.    

Podsumowujące projekt wydarzenie składało się z dwóch części: konferencyjnej i szkoleniowej (workshop). Było ono poświęcone roli prawników w zapewnieniu przestrzegania zasady praworządności i interpretacji oraz ewolucji rozumienia niezależności, niezawisłości i odpowiedzialności sędziów oraz zasady wzajemnego zaufania. Konferencję otworzył prof. Krzysztof Piotr Bielawski, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego do spraw Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. W części konferencyjnej wybitni przedstawiciele doktryny prawa europejskiego i międzynarodowego oraz sędziowie najwyższych sądów krajowych przedstawili swoje refleksje na temat ponadnarodowych standardów ochrony prawnej oraz niezawisłości i niezależności sędziowskiej. W ramach specjalnie zorganizowanego panelu przedstawiciele profesji prawniczych oraz organizacji pozarządowych dyskutowali o wyzwaniach stojących przed prawnikami w zakresie zapewnienia, że zasada praworządności pozostaje fundamentem demokratycznego państwa prawnego, europejskiej wspólnoty prawa i punktem odniesienia dla każdego prawnika.

Z kolei w części szkoleniowej prowadzonej przez prof. Macieja Taborowskiego, z INP PAN i członków TRIIAL: dr Annę Podolską i dr Marcina Michalaka z WPIA UG sędziowie, adwokaci i prokuratorzy mieli możliwość zaznajomienia się z najnowszym orzecznictwem sądów ponadnarodowych w zakresie zapewnienia niezależności i niezawisłości sędziowskiej oraz poznania mechanizmów, narzędzi i procedur zmierzających do zapewnienia przestrzegania zasady praworządności oferowanych przez prawo europejskie.

Konferencja i warsztaty odbyły się pod patronatem Stowarzyszenia Sędziów polskich JUSTITIA.

dr Marcin Michalak