Erasmus+ KA107: spotkanie pracownic 3 uczelni w UG

Osiem uczestniczek programu Erasmus+ KA107 z Caucasus University oraz dwie uczestniczki z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki gościł Uniwersytet Gdański w ramach szkolenia dotyczącego internacjonalizacji uczelni oraz nowoczesnych form promocji i zarządzania projektami. 

 

Pobyt uczestniczek szkolenia rozpoczęło 21.06.2022 spotkanie, które na Wydziale Prawa i Administracji, które otworzył Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Edwards Juchnevicius, prof. UG. Rozmawiano o doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem trzech uniwersytetów, przedstawiono zakres i funkcjonowanie pionu administracyjnego na WPiA. Panie mogły zapoznać się z działaniem systemu FAST, dowiedzieć się na temat standardów obsługi studentów na Wydziale, sposobu wystawiana świadectw i dyplomów. W Biurze Dziekana nasi goście mieli możliwość przyjrzenia się pracy sekretariatów katedr oraz wydziałowego Biura Projektów. Spotkanie zakończyło się krótkim oprowadzeniem po Wydziale i Bibliotece Głównej przez pracowników WPiA.

W dniu kolejnym 22.06.2022 r. uczestniczki programu spotkały się w z przedstawicielkami Biura Współpracy Międzynarodowej Katarzyną Flis oraz Ewą Chmurzyńską. Spotkanie zaczęło się od krótkiej prezentacji na temat naszej Uczelni, regionu, a także współpracy oraz projektów międzynarodowych realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim. Po prezentacji otwarto panel dyskusyjny dla gości. Biuro Współpracy Międzynarodowej zadbało również o organizację wycieczki po Kampusie w Oliwie, a głównym punktem programu była wizyta na Wydziale Biologii, gdzie nasi goście mieli okazję obejrzeć zasoby Muzeum Inkluzji w Bursztynie. Po muzeum oprowadzała dr Elżbieta Sontag.

Ostatniego dnia wizyty  23.06.2022 r. goście zostali przyjęci przez dr Tatianę Kananowicz w  Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym. Głównym celem spotkania było omówienie doświadczeń w zakresie współpracy międzynarodowej oraz możliwości wymiany kadry i studentów. Doszło również do wymiany doświadczeń na temat prowadzenia działań zmierzających do efektywnego podniesienia poziomu umiędzynarodowienia na naszych uczelniach, omówiono struktury naszych instytucji ze szczególnym uwzględnieniem osób i ról osób odpowiedzialnych za umiędzynarodowienie.

 

Osoby zainteresowane pozyskaniem środków na współpracę w ramach programu Erasmus+ KA107/ KA171 (wymiana pracowników i studentów) prosimy o kierowanie pytań do Biura Współpracy Międzynarodowej lub bezpośrednio do Pani Ewy Chmurzyńskiej lub Pani Katarzyny Flis.

 

oprac.zp