IV edycja ogólnopolskiej konferencji Chemia-Biznes-Środowisko „ChemBiŚ” za nami

ludzie

Pięćdziesięciu trzech prelegentów z siedmiu ośrodków naukowych w Polsce wygłosiło prezentacje na Wydziale Chemii UG podczas IV. edycji ogólnopolskiej konferencji „ChemBiŚ”. Wydarzenie ma na celu integrację studentów i doktorantów oraz umożliwienie im poznania nowych osób ze środowiska naukowego.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać trzech wykładów zaproszonych gości. Dr hab. inż. Aneta Szymańska, prof. UG opowiedziała o czynnikach wewnętrznych oraz zewnętrznych wpływających na stabilność białka amyloidogennego, dr Andrzej Wolan z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosił wykład pt. „Od pomysłu do globalnej obecności”, a dr Adam Bordo z UG opowiedział o roli mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Ponadto Lena Najman ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni wystąpiła z pracą pt. „Co warto wiedzieć o kwasach? Czy szkolna śniadaniówka zawiera kwasy?".  

Najlepsze wystąpienia zostały nagrodzone przez Komitet naukowy. W kategorii komunikaty ustne dotyczące badań własnych nagrody zdobyli: Michał Cisiński z Politechniki Wrocławskiej, Cyprian Doroszko z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Amanda Kulpa-Koterwa z Uniwersytetu Gdańskiego. W kategorii komunikatów posterowych z zakresu badań własnych Komitet Naukowy nagrody wręczył Danielowi Słowińskiemu z Politechniki Łódzkiej, Szymonowi Zdybel z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Małgorzacie Świerczyńskiej z Politechniki Łódzkiej. Za najlepszy popularnonaukowy komunikat ustny nagrodę otrzymała Daria Łada z UG, natomiast za najlepszy popularnonaukowy poster – Dominika Parasińska także z UG.

Organizatorami konferencji były trzy studenckie koła naukowe z Wydziału Chemii UG: Koło Naukowe Biznesu Chemicznego (KNBCh), Koło Naukowe, Ochrony Środowiska (KNOŚ) i Naukowe Koło Chemików UG (NKCh) oraz Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii (RSSWCh UG).

Książka abstrtaktów i pełna fotorelacja: https://chembis.ug.edu.pl/materialy-konferencyjne/

ER/ZP