Cztery dni obrad II Kongresu Młodej Nauki - podsumowanie

150 młodych naukowców i niemal dwa razy tylu widzów uczestniczyło w II Kongresie Młodej Nauki, który powrócił po przerwie na UG. Podczas czterech dni naukowcy reprezentujący wiele różnych dyscyplin dzielili się wynikami swoich badań, a także prowadzili dyskusje na Uniwersytecie Gdańskim.

Konferencję otworzył Rektor UG Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, pełniący również funkcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego II Kongresu Młodej Nauki. W przemówieniu podkreślił znaczenie Kongresu dla środowiska naukowego i uczelni oraz wagę oddziaływania młodych naukowców na rzeczywistość. Rektor podkreślił, że najistotniejsza, zarówno dla starszych, jak i młodszych członków społeczności akademickich, jest miłość do nauki. Prof. Piotr Stepnowski wyraził także nadzieję że obrady w ramach Kongresu będą owocne oraz inspirujące,  a dzięki wydarzeniu będzie możliwe też wspólne spędzanie czasu, również w wymiarze towarzyskim, bowiem jest to także istotny element życia naukowego.

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG wspominał pierwszą edycję Kongresu, która odbyła się w 2017 roku i zaimponowała poziomem oraz zaangażowaniem dyskusji uczestników. Była na tyle ważnym wydarzeniem że Forum Uniwersytetów Polskich uhonorowało ją nagrodą Laur Uniwersytecki.

Tegoroczna edycja również okazała się sukcesem, o czym może świadczyć chociażby liczba uczestników. Prelekcje wygłosiło oraz wystawiło swoje postery około 150 osób, a co najmniej równie liczna była widownia. Szczególną popularnością cieszyły się dyskusje plenarne. W ramach pierwszej z nich, dotyczącej dróg młodych naukowców, goście opowiedzieli z czym borykali się zaczynając karierę, jakie wyzwania naukowe i przeszkody instytucjonalne napotykali w trakcie przygotowywania dysertacji i jakie mają w związku z tym refleksje. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się przedstawiciele nauk społecznych, humanistycznych i technicznych. Podejmowano między innymi kwestie punktacji w  czasopismach polskich i zagranicznych, popularyzacji nauki i wypalenia zawodowego.

Drugiego dnia, w ramach panelu plenarnego, podjęto kwestię tego, na ile uczelnie wyższe mogą reagować na zmieniającą się rzeczywistość, szczególnie w kontekście przemian globalnych. O swoich działaniach w Uniwersytecie opowiedziały osoby związane na UG z pomocą Ukrainie a także przedstawiciel Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG.

Trzeciego dnia główną kwestią w ramach dyskusji plenarnej było to, jak wygląda rola kobiet w nauce i polityce. Swoimi wspomnieniami i doświadczeniami a także prognozami na przyszłość podzielili się akademicy, również angażujący się w działalność społeczną.

Warto podkreślić, że każde ze spotkań prowokowało dyskusje i pytania. Osoby, które nie mogły być obecne na wydarzeniu będą miały okazję zapoznać się z obszerną relacją w specjalnym wydaniu „Gazety Uniwersyteckiej”. Planowana jest także publikacja pokonferencyjna w ramach Czasopisma „Progress”.

Dzięki aktywności Zespołu Audiowizualnego CASID już wkrótce będzie można także obejrzeć w całości nagrania z dyskusji plenarnych oraz niektórych paneli.

Organizatorzy Konferencji zapewniają, że wydarzenie będzie kontynuowane i już w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się na III Kongresie Młodej Nauki.

 

Łukasz Bień/CASiD