HARMLESS- 17 projekt w ramach Programu Horyzont 2020 w Uniwersytecie Gdańskim

Na zdjęciu dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Uniwersytet Gdański otrzymał finansowanie na realizację 17 projektu w ramach Programu Horyzont 2020. Projekt pt.: „Advanced High Aspect Ratio and Multicomponent materials: towards comprehensive intelligent testing and safe by design Strategies" (HARMLESS), którego kierownikiem jest Pani dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna, realizowany będzie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Głównym celem projektu HARMLESS, realizowanego w Katedrze Chemii i Radiochemii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, jest opracowanie nowych narzędzi inteligentnej strategii testowania i bezpiecznego projektowania wieloskładnikowych nanocząstek drugiej generacji. W celu kompleksowej charakterystyki fizykochemicznej nowoprojektowanych nanocząstek drugiej generacji oraz wiarygodnej oceny ich potencjalnego zagrożenia, narażenia i ryzyka opracowane narzędzia będą integrowały zarówno podejście eksperymentalne jak i obliczeniowe.

Zakres działań realizowanych w ramach projektu obejmuje:

  • zweryfikowanie użyteczności tj. zaadaptowanie istniejących i/lub opracowanie nowych metod screeningowych o dużej wydajności do rozwoju inteligentnych strategii testowania (ITS) nowoczesnych wieloskładnikowych nanocząstek drugiej generacji;
  • Opracowanie kompleksowych metod in silico umożliwiających przeprowadzenie szybkiej oceny toksyczności nowoprojektowanych wieloskładnikowych nanocząstek drugiej generacji oraz pozwalających na zdefiniowanie cech strukturalnych nanocząstek odpowiedzialnych za ich niepożądane działanie toksyczne;
  • Opracowanie strategii bezpiecznego projektowania wieloskładnikowych nanocząstek drugiej generacji;
  • Przeprowadzenie badań studium przypadku dla opracowanej strategii bezpiecznego projektowania i ich ocena;
  • Opracowania przyjaznych dla użytkownika narzędzi komputerowych wspomagających podejmowanie decyzji w przemyśle (tj. projektowanie nowych wieloskładnikowych nanocząstek).

Projekt HARMLESS realizowany jest w konsorcjum składającym się z 19 partnerów, któremu przewodniczy Helmholtz Zentrum München, German Research Center for Environmental Health (GmbH), Niemcy. Obok Uniwersytetu Gdańskiego wśród partnerów znaleźli się: Bundesinstitut fur Risikobewertung (BfR), Niemcy, Karolinska Institut (KI), Szwecja, Nederlandse Organisatie voor Toegepaste Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Holandia, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljo (NRCWE), Dania, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Niemcy, Swansea University (SU), Wielka Brytania, University of Paris-Saclay (CEA Saclay), Francja, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Hiszpania, Badische Anilin- und Soda-Fabrik (BASF), Niemcy, BioNanoNet Forschungsgesellschaft mbH (BIONANONET), Austria, DTU Environment (DTU), Dania, TEMAS AG Technology and Management Services (TEMAS AG), Szwajcaria, European Research Services GmbH (ERC), Niemcy, Misvik Biology Oy (MBO), Finlandia, IdeaConsult Ltd.  (IDEA), Bułgaria.

Za zadania Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie odpowiadać będzie grupa naukowa pod kierownictwem dr Agnieszki Gajewicz–Skrętnej z Zespołu Chemometrii Środowiska na Wydziale Chemii.

Konsorcjum uzyskało dofinansowanie w wysokości blisko 8 mln euro, w tym dla UG przypadnie ponad 225 tys. euro. Realizacja projektu potrwa 48 miesięcy.

Biuro Rzecznika Prasowego