Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. Cykl rozmów w Radio Mors

Z doktorantem Waldemarem Borzestowskim na temat Gdańska w Radio Mors UG rozmawia Maciej Goniszewski.

Tłumaczenie na Polski Język Migowy zostało zrealizowane w ramach projektu „Dostępny UG – Kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami”

Nagranie: Bohdan Mroczek

Gdańsk jest kluczem do wszystkiego: Cmentarze

Gdańsk jest kluczem do wszystkiego: Jan Chryzostom Pasek

Gdańsk jest kluczem do wszystkiego: Martin Opitz

Gdańsk jest kluczem do wszystkiego: Jak powstało Wolne Miasto Gdańsk?

Gdańsk jest kluczem do wszystkiego: W Gdańsku wszystko się zaczęło

Gdańsk jest kluczem do wszystkiego: Moja rodzina w Wolnym Mieście Gdańsk

Waldemar Borzestowski/Maciej Goniszewski