Sojusz SEA-EU otrzyma 14 mln € na kontynuowanie współpracy na kolejne 4 lata

Wniosek SEA-EU FOR ALL, którego największą zmianą jest włączenie 3 nowych partnerów został pozytywnie oceniony, uzyskując wsparcie i finansowanie Komisji Europejskiej.

 

Współpraca będzie kontynuowana z partnerami z Uniwersytetu w Kadyksie (Hiszpania) jako liderem, Uniwersytetu Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytetu w Kilonii (Niemcy), Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Splicie (Chorwacja), Uniwersytetu na Malcie oraz nowo przyjętych uczelni: Uniwersytetu w Algarve (Portugalia), Uniwersytetu Parthenope w Neapolu (Włochy) i Uniwersytetu Nord (Norwegia). Celem projektu nadal pozostanie utworzenie międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową i dydaktyczną, a także wspierał innowacje oraz transfer wiedzy.

- Niezmiernie nas cieszy, że nadal będziemy pracować nad nowym modelem kształcenia i wymiany akademickiej. Nasze działania zwiększą konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego, zapewnią mobilności studentów i pracowników, a także zadbają o najwyższą jakość prowadzenia badań naukowych. Jesteśmy dumni, że możemy tworzyć Uniwersytet Europejski, bo to niewątpliwie przyszłość edukacji – mówi kierownik projektu i Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG.

W SEA-EU 2.0 będzie zaangażowanych 9 uniwersytetów kształcących ponad 150 000 studentów i zatrudniających 18 000 pracowników. Społeczność naukowa będzie dzielić się wiedzą, platformami oraz zasobami w celu realizacji wspólnych programów nauczania lub modułów obejmujących różne dyscypliny. Dla wszystkich członków oznacza to także ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami, lokalnymi władzami, pracownikami naukowymi oraz badaczami w celu znalezienia rozwiązań wyzwań zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

- Fakt docenienia przez Komisję Europejską naszych dotychczasowych działań w ramach SEA-EU i przedłużenie projektu jest ogromnym sukcesem dla całej naszej społeczności. Jesteśmy podekscytowani, że czekają nas 4 lata wspólnej pracy. Nasz cel jest ambitny, ale wiemy, że wspólnymi siłami zbudujemy uniwersytet przyszłości – podkreśla Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski.

Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem opisującym planowane działania na kolejne lata. W jego przygotowaniu brały udział Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Zarządzania dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG; dr Joanna Morawska-Jancelewicz z Biura Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym; Dyrektorka Biura Projektów Rozwojowych Ewa Weronis oraz Zastępczyni Dyrektorki Biura Projektów Rozwojowych Monitoringu Projektów Monika Adamczuk.

Warto wspomnieć także o najważniejszych wspólnych inicjatywach naukowych, sportowych i kulturalnych, które pozwoliły na zwiększenie i intensyfikacje współpracy międzynarodowej podczas pierwszej edycji projektu. Do takich należą m.in. dokształcające szkolenia online „Further Trainings” skierowane do pracowników naukowych oraz administracyjnych, darmowe kursy językowe dla całej społeczności UG, szereg wyjazdów szkoleniowych do uczelni partnerskich skierowanych do pracowników naukowych i administracyjnych, szkoły letnie oraz webinary poświęcone zagadnieniom naukowym. Efektem współpracy było także stworzenie wspólnych programów grantowych dla naukowców, prowadzenie wspólnych zajęć w ramach Learning Online Course oraz poszerzenie oferty długo i krótkoterminowych wyjazdów.

Uniwersytet Gdański był liderem kluczowych inicjatyw SEA-EU takich jak zbudowanie bazy danych Research Potential Database and Shared Infrastructure Database, której celem jest rozwijanie współpracy między naukowcami z sześciu uczelni SEA-EU oraz projektu programów wspólnych kierunków studiów na każdym poziomie (Joint Bachelor's degree in Sustainable Blue Development, Joint Masters in Sustainable Management of Organisation, Joint Doctoral programme in Marine Science and Technology). Dodatkowo zespół UG przygotowywał istotne opracowania dla funkcjonowania międzynarodowego kampusu m.in. analizę prawną szkolnictwa wyższego, systemów ochrony danych osobowych i Planu Równości Płci. W grudniu 2021 roku w Gdańsku organizowany był także szczyt SEA-EU z udziałem wszystkich przedstawicieli partnerskich uczelni.

Najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem pierwszej edycji projektu była Kampania Oceanograficzna, która została zainicjowana przez Rektora prof. Piotra Stepnowskiego. Rejs miał na celu połączenie międzynarodowej wiedzy partnerów w celu zbadania ważnych kwestii środowiskowych w skali ogólnoeuropejskiej. Kampania odbyła się na pokładzie statku badawczego r/v Oceanograf będącego najbardziej zaawansowaną jednostką badawczą swojego typu w Europie.

Działania SEA-EU na Uniwersytecie Gdańskim koordynuje Biuro SEA-EU, w którego skład wchodzą Marlena Rutkowska-Myzyk jako kierowniczka, Natalia Lubińska oraz Jakub Starosta. 

mapa SEA EU 2.0
NL/SEA EU