Nie tylko w UE - o podnoszeniu kwalifikacji pracowników UG

Gruzja

W ramach projektu Erasmus+ KA107 i wyjazdu szkoleniowego do Gruzji pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego odwiedzili Uniwersytet Kaukaski w Tbilisi. Tematem pięciodniowego szkolenia była internacjonalizacja uczelni oraz nowoczesne formy promocji i zarządzania projektami.

Uniwersytet Gdański reprezentowali: Dominika Brulińska, Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej, Ewa Chmurzyńska, Koordynator programu Erasmus+ KA107, Magdalena Kiefer, dr Przemysław Panfil i dr Michał Szypniewski z Wydziału Prawa i Administracji, prof. Żanna Sładkiewicz z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich oraz Monika Zdroik, Kierownik Zespołu Promocji.

Delegacja spotkała się m. in. z przedstawicielami Działu Stosunków Międzynarodowych i Projektów, Działu Marketingu i Public Relations oraz Działu Obsługi Studentów i Monitorowania Procesów Nauczania. Szkolenie stworzyło grunt do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, omówienia bieżących wyzwań, podsumowania dotychczasowej współpracy oraz nakreślenia planów kolejnych przedsięwzięć.

- Uczelnie słusznie przenoszą ciężar działań z internacjonalizacji ukierunkowanej na zewnątrz, na internacjonalizację wewnętrzną, tzw. „internationalisation at home” – zwraca uwagę  dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej. -Powinniśmy myśleć o umiędzynarodowieniu jako całościowym zaangażowaniu uczelni we współpracę, w niemal każdym obszarze i na każdym poziomie. Kluczowe znaczenie ma budowanie nowych kompetencji międzykulturowych i zdobywanie umiejętności językowych, zarówno u kadry naukowej jak i administracyjnej. W tworzeniu międzynarodowego kampusu niezwykle cenne są doświadczenia nabywane podczas wyjazdów do zagranicznych ośrodków akademickich i budowanie sieci kontaktów, wymiana know-how i dobrych praktyk z innymi uczelniami, dzielenie się doświadczeniami i wspieranie się. Dlatego za działania strategiczne uznajemy wyraźne i systemowe promowanie aktywności pracowników UG w kierunku umiędzynarodowienia oraz stworzenie warunków do korzystania z mobilności.

Wyjazd był też okazją do lepszego poznania się pracowników UG  i omówienia funkcjonowania poszczególnych działów uczelni.

- Program Erasmus+ daje możliwości wyjazdowe nie tylko studentom, ale także pracownikom UG, w tym kadrze administracyjnej. Pracownicy administracyjni mogą uzyskać dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych do instytucji zagranicznych (w tym przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych) w celu odbycia szkolenia czy warsztatów doskonalących umiejętności i podwyższających kwalifikacje w określonej dziedzinie – mówi Dominika Brulińska, Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej - Informacje o szkoleniach ogłaszane są na stronach uczelni zagranicznych. Oferta jest także dostępna na stronie http://staffmobility.eu/staff-week-search.

Warto pamiętać, że jednym z rodzajów dofinansowywanych szkoleń mogą być kursy językowe. Pracownicy administracyjni mają możliwość uzyskania dofinansowania  dwóch mobilności szkoleniowych w danym roku akademickim. Udział w szkoleniach wyjazdowych pozwala nie tylko na podniesienie kompetencji w danej dziedzinie, ale także na szlifowanie umiejętności językowych czy zapoznanie się z najlepszymi praktykami oferowanymi przez zagraniczne jednostki.

Kadrę administracyjną UG zachęcamy do zapoznania się z możliwościami odbycia wyjazdów szkoleniowych w ramach programu Erasmus+  i kontakt z Sekcją Obsługi Programu Erasmus+.

Zapraszamy również do zapoznania się z możliwościami, jakie stwarza projekt Erasmus+ KA107 (współpraca z krajami spoza UE).

- Od kilku lat nasza uczelnia odnosi sukcesy w rozwijaniu, jeszcze do niedawna niszowej kategorii projektu Erasmus+, czyli współpracy z uczelniami partnerskimi spoza UE (Erasmus+ KA107) - mówi Ewa Chmurzyńska, Koordynator programu Erasmus+ KA107. - Pozyskiwanie środków unijnych na dofinansowanie projektu ma charakter konkursowy, raz w roku (w okresie między październikiem a lutym) przygotowujemy ogólnouczelniany wniosek konkursowy, który podlega wnikliwej ocenie Narodowej Agencji Erasmus+. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że nasze wnioski uzyskują bardzo wysokie oceny, co bezpośrednio przekłada się na wysokość przyznawanych grantów. Przykładowo, w roku akademickim 2021/2022 nasza Uczelnia dysponowała budżetem KA107 w wysokości prawie 600 tysięcy euro, dzięki czemu możliwa była realizacja mobilności dydaktycznych, szkoleniowych i studenckich z partnerami z 30 krajów, m.in. Jordanii, Ekwadoru, USA, Kenii, Indii, Australii, Wietnamu czy Barbadosu.

W przypadku chęci pozyskania środków na współpracę z uczelniami partnerskimi spoza UE – należy skontaktować się z Sekcją Obsługi Programu Erasmus+. Pracownicy jednostki podpowiedzą, jak przygotować wniosek konkursowy i udzielą wsparcia na poszczególnych etapach konkursu.

Na stronie Caucasus University dostępna jest relacja z ostatniego wyjazdu szkoleniowego kadry UG: https://cu.edu.ge/en/international-relations/international-dep-news/gdanskis-universitetis-delegatsiis-viziti-kavkasiis-universitetshi

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG