Umowa intencyjna o współpracy na rzecz edukacji dla młodzieży powiatu brzeskiego

fot.

Fot. Alan Stocki/UG

Porozumienie podpisane między Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego a powiatem brzeskim ma na celu wzajemną współpracę w ramach popularyzacji edukacji i wspierania inicjatyw temu służących. Umożliwi też uczniom udział w wybranych zajęciach prowadzonych na WF UG.

Umowa intencyjna została podpisana 18. sierpnia 2022 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Powiat brzeski reprezentowali: Starosta, Andrzej Potęga, Wicestarosta, Maciej Podobiński, Członek Zarządu Powiatu brzeskiego, Jacek Frankowski oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku, Janina Motak. Ze strony UG obecni byli Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Filologicznego UG, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG.

- W ramach umowy strony zobowiązały się do promowania wśród uczniów kształcenia wyższego oferowanego przez UG,  współpracy z UG przy organizowanych przez szkoły uroczystościach i wydarzeniach edukacyjnych w zakresie projektów edukacyjnych krajowych i międzynarodowych, a także do wspierania inicjatyw służących popularyzacji nauki,  oraz umożliwienia uczniom szkół udziału w wybranych zajęciach, np.: wykładach, forach dyskusyjnych, seminariach, warsztatach w formie stacjonarnej lub on-line – mówi dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG.

Na wrzesień 2022 r. zaplanowano spotkanie online z dyrekcjami placówek oświatowych w celu prezentacji Wydziału Filologicznego i oferty edukacyjnej dla młodzieży powiatu.

 

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG