Sławomir Leśniak profesorem nauk humanistycznych

Na mocy postanowienia Prezydenta III RP Andrzeja Dudy dr hab. Sławomir Leśniak, prof. UG z Zakładu Literatury i Kultury Niemieckiej UG otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. 

- Nominacja profesorska jest dla mnie jedną z najmilszych chwil na mojej naukowej drodze. Cieszę się, że moje indywidualne i często niepopularne działania w obszarze humanistyki znalazły uznanie w środowisku naukowym. Jest to też jeden z etapów pozwalający na podjęcie nowych wyzwań. Czuję wdzięczność dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili - mówi świeżo mianowany prof. dr hab. Sławomir Leśniak

Jako najważniejsze dokonanie, które doprowadziło go do profesury belwederskiej, prof. Sławomir Leśniak wymienia swoją ostatnią książkę Niewysłowione bycie wiersza. Trzy mimetyczne siły w poezji Rainera Marii Rilkego. (Gdańsk 2021, słowo/obraz terytoria).

Profesorowi gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy naukowej i dydaktycznej.

prof. Sławomir Leśniak fot. Słowo/Obraz/Terytoria

prof. Sławomir Leśniak fot. Słowo/Obraz/Terytoria

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG