Dr hab. Hanna Makurat-Snuzik, prof. UG, laureatką Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska

Prof. Hanna Makurat

 

 

Dr hab. Hanna Makurat-Snuzik, prof. UG z Zakładu Języka Polskiego Wydziału Filologicznego, została jedną z 59 laureatek drugiej edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. W ramach projektu stypendialnego wydany ma zostać tomik wierszy pt. „Żurawie serenady” (kasz. „Trulôczé serenadë”), nawiązującym do symbolicznego dla Gdańska motywu żurawia – nadmotławskiego dźwigu zaangażowanego w budowę potęgi miasta, który stał się ikoną gdańskości.

- Jestem naukowcem o otwartym umyśle i horyzontach. Większość moich prac naukowych dotyczy kwestii regionalnych i języka kaszubskiego, który jest moim rodzimym językiem. Jako pasjonatka lingwistyki uczyłam się w życiu około 20 języków i wiedzę tę staram się wykorzystywać w działalności naukowej – mówi dr hab. Hanna Makurat-Snuzik. - Skończyłam cztery filologie (polonistykę, anglistykę, rusycystykę i slawistykę), co dało mi możliwość studiowania literatury tworzonej w wielu językach. Jestem też absolwentką filozofii, dzięki czemu jestem w stanie w badaniach naukowych łączyć wątki lingwistyczne i filozoficzne, natomiast tworzenie literatury, zwłaszcza poezji, jest przestrzenią, która pozwala mi odkrywać i interpretować świat, a zarazem szukać odpowiedzi na odwieczne pytania metafizyczne.

Utwory z tomiku pt. „Żurawie serenady” powstaną w dwóch językach – kaszubskim i polskim. Zbiór wierszy będzie miał formę cyklu serenad chwały wyśpiewanych dla Gdańska głosem ptaka. Patrząc z perspektywy (z lotu) żurawia, autorka przyjrzy się też innym symbolom gdańskiego pejzażu, osadzając jednocześnie swoje utwory w refleksji filozoficznej.

- Historia Gdańska, który „jest szczodry i dzieli się dobrem”, a w którym się urodziłam i mieszkam od ponad dwudziestu lat, jest pełna wątków i wydarzeń, nad którymi niełatwo jest przejść obojętnie i które pozwolą mi w tomiku „Żurawie serenady” (kasz. „Trulôczé serenadë”) poetycko wyeksponować człowieczeństwo (bronione na Westerplatte) i najgłębsze ludzkie wartości. W wierszach chcę przedstawić koloryt miejski, a także symboliczne emblematy, pokazując w ten sposób siłę duchową gdańskiej czasoprzestrzeni – dodaje dr hab. Hanna Makurat-Snuzik, prof. UG.

Jak podkreśla poetka, napisanie utworów w wersji dwujęzycznej ma osadzić poezję o Gdańsku w kontekście pomorskości i Pomorza, które obok tradycji zachowało swą odrębną pomorską słowiańską mowę.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG