Nagroda Komitetu Badań o Sztuce PAN dla dr Anny Sobeckiej oraz prof. Zbigniewa Majchrowskiego

Dr Anna Sobecka z Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego UG oraz prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski z Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG zostali laureatami nagrody Komitetu Badań o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Do wyróżnienia nominowany był dr Paweł Biliński z Instytutu Badań nad Kulturą UG. 

Prezydium KNOS już wcześniej zaliczyło książkę „Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta” do wybitnych osiągnięć w dyscyplinie nauk o sztuce, a następnie w głosowaniu członków komitetu zdecydowano o przyznaniu nagrody dr Annie Sobeckiej z naszego uniwersytetu.

Nagrodzona książka poświęcona jest przedstawieniom natury powstającym w Gdańsku w XVII i XVIII wieku, analizując jednocześnie miejscowe kolekcje artystyczne i naukowe. Autorka przez lata gromadziła materiał archiwalny, poszukiwała gdańskich dzieł sztuki zarówno w rozsianych po całej Europie zbiorach graficznych, jak i magazynach muzeów czy prywatnych kolekcjach. Niedoceniane wcześniej grafiki czy nieznane rysunki, a także obrazy olejne gdańskich artystów przedstawiające przede wszystkim rośliny i zwierzęta stały się podstawą do rekonstrukcji współpracy artystów i uczonych w dawnym Gdańsku. Współpraca Heweliusza, Breynów czy Gottwaldów z malarzami, a także amatorskie próby rysunku uczonych i ich córek stała fundamentem rozwoju kolekcjonerstwa w mieście. Gdańsk był, szczególnie w XVIII wieku, ważnym ośrodkiem gromadzenia zbiorów. Ze względu na rozproszenie i zniszczenie tych kolekcji należało przywrócić pamięć o ich świetności. Książka jest próbą opisania fenomenu kulturowego miasta nad Motławą w XVII i XVIII wieku i przedstawienia go w szerszym kontekście europejskim.

Publikacja została wydana w 2021 roku przez gdańskie wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

W kategorii teatrologia nagrodę PAN otrzymał prof. Zbigniew Majchrowski za drugą część monografii dotyczącej inscenizacji „Dziadów” Adama Mickiewicza pt. „Krypta Gustawa". W marcu br. za tę samą publikację naukowiec z UG był nominowany do „Pomorskich Sztormów”, jednak w przypadku nagrody PAN nie skończyło się wyłącznie na nominacji. Wręczenie prestiżowej nagrody odbędzie się 28 października br. w Warszawie.

W „Krypcie Gustawa” autor przygląda się „Dziadom” w świetle inscenizacji powstałych po 1989 roku do dzisiaj. Wstępne wersje fragmentów tej książki, publikowane w czasopismach („Dialog”, „Didaskalia”, „Konteksty”) bądź w tomach zbiorowych, zostały przeredagowane, a niekiedy znacznie poszerzone. Książkę wzbogaca imponujący materiał ikonograficzny, na który składają się liczne fotografie z przedstawień, ale także obszerny i ciekawy zbiór ilustracji kontekstowych, obejmujący archiwalia, grafiki, fotografie prasowe, fotosy z filmów, dokumentację wystaw i akcji plastycznych, a nawet „zrzuty” z mediów społecznościowych, niemal z ostatniej chwili.

Publikacja została wydana w 2021 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Warto wspomnieć, że nominacje do nagrody w zakresie filmoznawstwa otrzymała książka dr. Pawła Bilińskiego pt. „Kinematograf o sobie. Autotematyzm w polskim filmie fabularnym” (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego).

 

Książka
Książka
Książka
ZP