Rektorzy o teraźniejszości i przyszłości Uczelni Fahrenheita – podcast z cyklu „Rozmowa z Fahrenheitem”

Teraźniejszość i przyszłość Uczelni Fahrenheita jest tematem trzeciego odcinka podcastu z cyklu „Rozmowy z Fahrenheitem”, w którym – nie tylko o nauce – rozmawiamy z przedstawicielami społeczności Uczelni Fahrenheita.

Poprzez podcast chcemy przybliżyć ideę i misję Uczelni Fahrenheita. Celem rozmów jest pokazanie, że tematy prezentowane z różnych perspektyw, są bardzo interesujące oraz ważne społecznie, a współpraca międzyuczelniana oraz wymiana doświadczeń niezwykle cenna.

Jakie korzyści daje związek, jak głęboka jest planowana federalizacja, inicjatywy FarU, podsumowanie kadencji dotychczasowego Przewodniczącego Związku i plany na przyszłość nowego Przewodniczącego – to tylko część tematów poruszanych w rozmowie z rektorami trzech uczelni tworzących związek: Rektorem Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. inż. Krzysztofem Wilde, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, Rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. Marcinem Gruchałą oraz Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Piotrem Stepnowskim, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie poprowadził Dariusz Szretter, dziennikarz tygodnika „Zawsze Pomorze”.

Słuchaj podcastu: https://youtu.be/00Rei4miW6k

FarU