Trwają zapisy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Do piątku 30 września br można zapisywać się na  II Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, która odbędzie się w Uniwersytecie Gdańskim 24-25 listopada 2022 roku.

Konferencja jest poświęcona aktualnym problemom prawnym związanym z wykonywaniem zawodów medycznych, w tym w szczególności zawodu lekarza, lekarza dentysty oraz pielęgniarki i położnej. Wystąpienia prelegentów będą dotyczyły m. in odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne, działalności podmiotów leczniczych, ale również etycznych i prawnych implikacji rozwoju nauk biomedycznych.

Wśród zaproszonych gości, oprócz teoretyków i praktyków prawa, znajdą się również bioetycy. W konferencji wezmą także udział menadżerowie, którzy będą debatowali na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji powinny przesłać formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej www.prawomedyczne.ug.edu.pl.

Zapraszamy zarówno do zgłaszania propozycji referatów, jak i udziału biernego. Koszt uczestnictwa czynnego w konferencji wynosi 250,00 PLN, udział bierny jest bezpłatny. Wpłaty będą pobierane od uczestników czynnych po zakwalifikowaniu do udziału w konferencji.

Obsługę konferencji sprawuje Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Patronat honorowy nad konferencją sprawują:

 1. Minister Zdrowia
 2. Rzecznik Praw Obywatelskich
 3. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 4. Jego Magnificencja Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 5. Prezydent Miasta Gdańska
 6. Wojewoda Pomorski
 7. Marszałek Województwa Pomorskiego
 8. Naczelna Rada Lekarska
 9. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
 10. Naczelna Rada Adwokacka
 11. Krajowa Rada Radców Prawnych

 

konferencja
oprac. MNG/ZP