Nagroda Specjalna Rektora UG dla prac magisterskich i doktorskich poruszających tematykę płci w badaniach

Rozpoczął się nabór kandydatek i kandydatów do Nagrody Specjalnej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego „Włączam płeć do badań” za najwyżej ocenione prace magisterską i doktorską, uwzględniające w obszarze badań perspektywę płci – I edycja 2022.

W ramach realizowanego w Uniwersytecie Gdańskim projektu EU Horyzont 2020, Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plans (MINDtheGEPs), kierowanego przez prof. dr hab. Ewę Łojkowską, podejmowanych jest wiele działań mających na celu realizację założeń polityki równości płci w naszej uczelni, określonych w Planie wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim.

Jednym z założeń projektu jest przyznawanie dorocznej nagrody za najwyżej ocenioną pracę magisterską i rozprawę doktorską włączającą aspekt płci do badań naukowych lub uwzględniającą w obszarze badań perspektywę płci. W 2022 roku o Nagrodę mogą ubiegać się osoby, którym nadano tytuł magistra lub stopień doktora w Uniwersytecie Gdańskim w latach 2021-2022. Nagrody przyznane w każdej z kategorii w roku 2022 wynoszą odpowiednio 2000 zł i 3000 zł. Szczegółowe zasady konkursu podane są w Regulaminie Nagrody Specjalnej Rektora UG „Włączam płeć do badań”.

Harmonogram konkursu znajduje się poniżej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania prac magisterskich i doktorskich do konkursu!

Pytania związane z konkursem prosimy kierować mailowo na adres: marta.dziedzic@ug.edu.pl

 

HARMONOGRAM konkursu o Nagrodę Specjalną Rektora UG „Włączam płeć do badań”

1)  Do dnia 14.10.2022 roku do godz. 15.00 - elektroniczne przesyłanie prac w formacie pdf, wypełnionego formularza Nagrody „Włączam płeć do badań” oraz klauzul zgody i klauzuli informacyjnej na adres: marta.dziedzic@ug.edu.pl

2)  Do dnia 31.10.2022 roku prowadzona będzie ocena zgłoszonych prac magisterskich i doktorskich przez Komisję ds. Nagrody Włączam płeć do badań” wyłonioną z zespołu realizującego projekt.

3)  04.11.2022 roku nastąpi ogłoszenie laureatów/ek Nagrody „Włączam płeć do badań”  

4)  24-25.11.2022 roku nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów laureatom/kom Nagrody „Włączam płeć do badań” oraz prezentacja prac na międzynarodowej konferencji Nauka i Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju organizowanej przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. 

 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Klauzula Zgody 23.5 KB
Formularz Zgody 47 KB
Klauzula Informacyjna 46.5 KB
Regulamin Konkursu 427.5 KB
Projekt MINDtheGEPs