Jubileusz prof. Stanisława Fedorowicza

Jubileusz 45-lecia pracy w Uniwersytecie Gdańskim obchodził 29 września br. prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz, wieloletni kierownik Zakładu Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu. Swoja obecnością jubileusz uświetnił Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski, który wręczył znakomitemu Jubilatowi srebrny medal Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Podczas uroczystości zdalnie połączył się również Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Radosław Dobrowolski. Wśród zgromadzonych na sali gości byli współpracownicy prof. Fedorowicza z UMCS w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także pracownicy Instytutu Geografii oraz Instytutu Oceanografii. 

Rektor prof. Piotr Stepnowski w uznaniu zasług Profesora na niwie akademickiej i wkładu w rozwój Uniwersytetu Gdańskiego wręczył mu srebrny medal UG "DOCTRINAE SAPIENTIAE HONESTATI" .

Profesor Stanisław Fedorowicz wygłosił wkład, podczas którego podsumował lata pracy w Uniwersytecie Gdańskim.

 

Prof. Stanisław Fedorowicz jest z wykształcenia fizykiem, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku swojej kariery naukowej związany był z gdańskim ośrodkiem geograficznym. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1990 roku na podstawie rozprawy pt. „Z datowań Vistulianu nad Wisłą”, natomiast stopień doktora habilitowanego w 2007 roku na podstawie rozprawy pt. „Metodyczne aspekty luminescencyjnego oznaczania wieku osadów neoplejstoceńskich Europy Środkowej”. Od roku 2013 jest profesorem tytularnym. W jego dorobku znajduje się ponad 200 prac naukowych, w tym wiele artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. 

fot. Alan Stocki/ZP
oprac. zp. Fot. Alan Stocki/UG