Zastosowanie zimnej plazmy w degradacji antybiotyków. Naukowcy UG i PW z publikacją w prestiżowym czasopiśmie

CEJ

Najwyższą notą od MEIN (200 punktów) i impact factorem 16,744 może pochwalić się „Chemical Engineering Journal”. To właśnie w tym periodyku można przeczytać artykuł autorstwa szóstki naukowców z naszej uczelni. Tekst jest już dostępny w Internecie, a ukaże się w styczniowym (2023 r.) numerze czasopisma.

W publikacji pt. „Removal of clinically significant antibiotics from aqueous solutions by applying unique high-throughput continuous-flow plasma pencil and plasma brush systems” opisano możliwość wykorzystania zimnej plazmy atmosferycznej, aplikowanej w szczotce plazmowej o unikatowej konstrukcji, do degradacji klinicznie istotnych antybiotyków z roztworów jedno- i wieloskładnikowych.

Do zespołu badawczego należą dr Agata Motyka-Pomagruk, dr Wojciech Śledź, prof. dr hab. Ewa Łojkowska wraz z doktorantką mgr Weroniką Babińską. W projekcie brali udział także naukowcy z Wydziału Chemii UG dr hab. Magda Caban, prof. UG i prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Naukowcy z UG współpracowali z zespołem prof. dr hab. Pawła Pohla z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Badacze z Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin MWB uczestniczyli w konceptualizacji badań, oznaczeniu aktywności antybakteryjnej traktowanych zimną plazmą atmosferyczną roztworów antybiotyków, analizie wyników badań i przygotowaniu manuskryptu. Natomiast chemicy z Katedry Analizy Środowiska brali udział w tworzeniu koncepcji badań nad przeprowadzeniem analizy efektywności rozkładu antybiotyków z zastosowaniem zimnej plazmy atmosferycznej, zaproponowali ścieżki degradacji tych związków, a także uczestniczyli w pracach nad przygotowaniem manuskryptu.

Badania zostały sfinansowane z projektu Sonata 15 realizowanego w konsorcjum pomiędzy Politechniką Wrocławską (lider) a Uniwersytetem Gdańskim (partner). Kierownik projektu ze strony PW jest dr hab. inż. Anna Dzimitrowicz, kierownik projektu ze strony UG jest dr inż. Wojciech Śledź.

Link do publikacji.

oprac. MJ/ZP