Profesorowie UG członkami Komitetu Nauk o Literaturze PAN

Dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG, został wybrany członkiem-specjalistą Komitetu Nauk o Sztuce PAN, zaś dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG, została wybrana na członka-specjalistę Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Krzysztof Kornacki z Instytutu Badań nad Kulturą i prof. Magdalena Horodecka z Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UG będą zasiadali w gremiach Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023.

Komitet Nauk o Literaturze PAN jest stałym organem Akademii przy I Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Pełni funkcję ciała doradczego i opiniodawczego. W skład Komitetu wchodzą krajowi członkowie Polskiej Akademii Nauk, wybitni pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze.

Biuro Rzecznika Prasowego