Mentoring w ramach projektu „MINDtheGEPs”

 

Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu

Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG, wzorem najlepszych uczelni na świecie, wzbogaca oferowane wsparcie w rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich z naszej uczelni o dedykowane sesje mentoringowe w ramach projektu MINDtheGEPs.

Od 7-21 listopada 2022 r. zapraszamy do aplikowania w indywidualnym mentoringu – w roku akademickim 2022/2023 począwszy od grudnia 2022 r. oferujemy 6 spotkań z mentorami/mentorkami dla maksymalnie 12 osób na trzech szczeblach kariery naukowej:

  • 4 osoby przed doktoratem,
  • 4 osoby przed habilitacją,
  • 4 osoby przed profesurą.

 

Jak wynika z badań jakościowych przeprowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu MINDtheGEPs, pracownikom i pracownicom naukowym Uczelni brakuje wsparcia w godzeniu życia zawodowego z prywatnym.

Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom wyrażonym w wynikach badań, zapraszamy Państwa na szyty na miarę różnorodnych oczekiwań co do płci, wieku, sytuacji rodzinnej i etapu kariery naukowej sześciogodzinny mentoring.

Celem mentoringu będzie przygotowanie celów rozwojowych, które wspomogą takie zaplanowanie publikacji, grantów, urlopów naukowych i dydaktyki z uwzględnieniem w tych procesach także zagadnień związanych z równością płci. Rozmowa z mentorami ma w zamierzeniu projektu prowadzić do odnalezienia spersonalizowanych rozwiązań które wpłyną zarówno na wymierne efekty związane z awansem zawodowym i ogólną satysfakcją z pracy, jak również przyczynią się do poprawy jakości życia osobistego

Mentorami i mentorkami będą doświadczeni naukowcy/naukowczynie, którzy wspólnie z Państwem będą pracować nad rozwojem kompetencji potrzebnych w godzeniu życia rodzinnego z zawodowym i ułatwiających komfortowy rozwój naukowy.

Mentoring będzie realizowany w terminach uzgodnionych indywidualnie, obejmujących rok akademicki 2022/23 (od grudnia 2022 r. do czerwca 2023 r.). Profile prowadzących mentoring znajdują się w Bazie Mentorów CDDiT (https://cddit.ug.edu.pl/baza-mentorow).

Zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/r/4VC1xzwbDc – liczba miejsc ograniczona!

GEP
oprac. MNG/ZP