Dr Magdalena Staręga z Nagrodą Specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego

Za pasję i zaangażowanie w opiekę nad dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymała dr Magdalena Staręga, która związana jest zawodowo z Europejskim Centrum Solidarności oraz z Uniwersytetem Gdańskim. Na naszej uczelni badaczka pracuje w Instytucie Historii Sztuki. 

Obchody 15-lecia Europejskiego Centrum Solidarności było nie tylko świętem samej instytucji, ale także ludzi, którzy ją tworzą. Podczas uroczystości prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego wręczyli nagrody specjalne dziesięciorgu zasłużonym pracownikom ECS. Wśród nagrodzonych znalazła się dr Magdalena Staręga z Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej UG.

Nagroda

fot. Grzegorz Mehring | archiwum ECS

Historyczka z UG jest związana z ECS od 2011 roku. Współtworzyła stałą wystawę centrum oraz pełni funkcję kuratorki merytorycznej ekspozycji przedstawiającej dziedzictwo Stoczni Gdańskiej pt. “Stocznia. Człowiek. Przemysł. Miasto”.  - Podsumowuje ona dorobek wielu lat prac nad badaniem i popularyzacją dziedzictwa zakładu - miejsca unikalnego w skali kraju i Europy - mówi o wystawie dr Magdalena Staręga. -  W ECS wykorzystuję swoje kompetencje w zakresie historii sztuki - moim głównym obszarem badań jest architektura nowoczesna i ochrona dziedzictwa. Od 2021 roku jestem zatrudniona w Instytucie Historii Sztuki UG.

Badaczka otrzymała Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego w dziedzinie kultury z rąk Leszka Bonna. Wyróżnienie zostało przyznane za "pasję i zaangażowanie w opiekę nad dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej; z podziękowaniem za wkład w kreowanie kulturalnej marki Europejskiego Centrum Solidarności".

Gratulujemy!

Laureaci Nagrody Specjalnej Marszałka Województwa Pomorskiego

Laureaci Nagrody Specjalnej Marszałka Województwa Pomorskiego. : Grzegorz Mehring | archiwum ECS

fot. tytułowe Jacek Klejment/archiwum ECS, tekst Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG