III Konferencja Etyka Public Relations: „Odpowiedzialny PR w świecie algorytmów”

grafika

Etyka PR to cykliczna konferencja, organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Tematem przewodnim trzeciej edycji jest odpowiedzialna komunikacja z otoczeniem w rzeczywistości rewolucji cyfrowej. W roli keynote speakerów wystąpią znakomici badacze: prof. Jerzy Olędzki, prof. Jerzy Zajadło oraz prof. Jan Kreft. 

- Zapraszając do udziału w III Konferencji Etyka PR oddajemy platformę do wymiany myśli, doświadczeń i dyskusji. Udział w niej wezmą przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, którzy prowadzą badania w obszarze komunikacji - mówią organizatorzy wydarzenia. Nie zabraknie głosu praktyków, którzy każdego dnia stają przed dylematami etycznej komunikacji w świecie wielkiej cyfrowej transformacji: debatę ekspertów poprowadzi prof. Dariusz Tworzydło.

Celem cyklicznych konferencji Etyka PR jest prezentacja badań z zakresu public relations w perspektywie etycznej, a także szeroka dyskusja z udziałem praktyków nad kondycją, znaczeniem oraz standardami działań w tym obszarze. Organizatorem trzeciej edycji Konferencji jest Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego (dwie poprzednie edycje odbyły się na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Uniwersytecie Warszawskim).

Tematem przewodnim III Konferencji Etyka PR jest odpowiedzialna komunikacja z otoczeniem w rzeczywistości rewolucji cyfrowej. Era platform i danych to w obszarze PR nowa, zapośredniczona komunikacja i jej uczestnicy. Nastąpiły zmiany na wielu poziomach: tworzenia i przekazywania komunikatów, budowania i realizowania strategii PR oraz prowadzenia polityki informacyjnej we wszystkich sektorach. Dodatkowo w czasie kryzysu pandemii COVID-19 komunikacja bezpośrednia została zastąpiona komunikacją sieciową, co stało się wyzwaniem dla zawodowych komunikatorów. Prowadzenie odpowiedzialnej komunikacji okazało się kluczem do utrzymywania relacji z otoczeniem.

W roli keynote speakerów wystąpią znakomici badacze: Jerzy Olędzki, pomysłodawca idei Konferencji Etyka PR, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wygłosi wykład pt. „Czy o etykę PR niepokoją się tylko seniorzy?”, Jerzy Zajadło, prawnik i filozof, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (tytuł wystąpienia to „Naruszenie zasad etyki PR a demokratyczne państwo prawa”) oraz Jan Kreft, profesor na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej z referatem – „Rytualizacja pokuty – gdy sprawca staje się ofiarą i zbawicielem”). Debatę pt. „Odpowiedzialna i etyczna komunikacja w erze rewolucji cyfrowej –  mission impossible?” z udziałem ekspertów poprowadzi prof. Dariusz Tworzydło, kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations, Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Nowy sposób budowania i utrzymywania społecznych relacji to wyzwanie, które dotyka wiele obszarów – świat polityki, biznesu, kultury, nauki. W czasie Konferencji postaramy się wspólnie odpowiedzieć na wiele ważnych pytań, w tym m.in.:

  • Czy potrafimy wykorzystać zdobycze rewolucji cyfrowej dla skutecznej, ale jednocześnie etycznej komunikacji?
  • Jaka jest rola zawodowych komunikatorów – specjalistów public relations, rzeczników prasowych, ekspertów w zakresie promocji i marketingu – w erze platform i danych?
  • Czy rewolucja komunikacyjna 2.0 to przeszłość?
  • Jaka będzie komunikacja PR przyszłości?
  • Co oznacza komunikacja w sytuacji permanentnego kryzysu? 
  • Czy fake newsy, infodemia, internetowy hejt i inne negatywne zjawiska staną się stałym wyzwaniem dla prowadzenia etycznego PR?

 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski

Ksiądz prof. dr hab. Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Prof. dr hab. Jan Kreft, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Krystyna Wojcik, Szkoła Główna Handlowa

Dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS, Uniwersytet SWPS

Dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr hab. Jacek Barlik, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, Uniwersytet Warszawski

Dr Beata Czechowska-Derkacz, Uniwersytet Gdański

Dr Ewa Hope, Politechnika Gdańska

Dr Karolina Ołtarzewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Łukasz Przybysz, Uniwersytet Warszawski

 

Organizator

Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego

 

Patronat honorowy:

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

 

Patronaty:

Polskie Stowarzyszenie Public Relations

Stowarzyszenie Agencji Public Relations

Związek Firm Public Relations

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich PRom

 

Patroni medialni:

Trojmiasto.pl

Gazeta Wyborcza Trójmiasto

Zawsze Pomorze

Radio MORS

Gazeta Uniwersytecka

CDN

 

Partner: Inspiar. Studenckie Koło PR Uniwersytetu Gdańskiego

 

https://www.facebook.com/EtykaPR

fot.
Załączniki
Załącznik Rozmiar
Program konferencji 293.33 KB
Opis - panel ekspertów 233.27 KB
dr Beata Czechowska-Derkacz