O zamienianiu problemów w szanse. Webinar dla młodych badaczy. Spin-Off Competence Lab

Przyszedł czas na ostatni webinar z pierwszej serii spotkań w ramach Spin Off Competence Lab. 23 listopada br. o 10:30 Margaret Mangion z Uniwersytetu w Malcie wygłosi wykład online na temat przekształcania problemów w szanse. Rejestracja.

Europejski Uniwersytet Nadmorski (SEA-EU) rozwija Spin-Off Competence Lab, wirtualny program szkoleniowy mający na celu zwiększenie umiejętności naukowców z uczelni SEA-EU w zakresie rozwoju inicjatyw przedsiębiorczych opartych na ich dziedzinach i projektach badawczych. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy zdobędą nowe umiejętności twarde (znajomość praw własności intelektualnej, zarządzanie innowacjami) jak i miękkie (rozwiązywanie problemów, samozarządzanie, umiejętności biznesowe).

Inicjatywa została stworzona z myślą o naukowcach na początku swojej drogi. W roku akademickim 2021/2022 młodzi badacze z SEA-EU zostali zapytani o swój aktualny poziom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i o to, które zagadnienia z tej dziedziny ich najbardziej interesują. Na podstawie ankiety w ramach projektu reSEArch-EU stworzono atrakcyjny program wprowadzający uczonych w świat przedsiębiorczości. 

Wykład będzie prowadzony w języku angielskim. 

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają na koniec szkolenia certyfikat uczestnictwa, natomiast można także obejrzeć seminarium w czasie rzeczywistym na kanale YouTube Sojuszu SEA-EU.

Więcej informacji na temat nadchodzących wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej Spin-off Competence Lab.

Cykl wykładów powstał z inicjatywy Europejskieog Uniwersytetu Nadmorskiego (SEA-EU) w ramach projektu ReSEArch-EU.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Skills to turn problems into opportunities 3.9 MB
oprac. MJ/ZP, Tekst Justyna Sikorska/Centrum Analiz i Ekspertyz