Badania wokół dark kitchen. Międzynarodowy projekt z udziałem UG

prof. Wiśniewska

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska.

Dark kitchen to nic innego, jak wspólna przestrzeń, która jest zazwyczaj wykorzystywana przez kilka lub kilkanaście lokali gastronomicznych w celu przygotowywania i dystrybucji zamówień online. Czy to bezpieczne? Jak duże zaufanie do urzędów nadzoru nad żywnością, aplikacji dostarczających żywność czy kontroli jakości mają klienci korzystających z tego typu usług? Te parametry będą badane przez naukowców z Brazylii, Wielkiej Brytanii i Polski w ramach projektu pt. „Unraveling the dark kitchen: consumer perception, mapping and food safety profile”, finansowanego przez instytucję brazylijską FAPESP.

W ostatnich latach popularnością cieszą się restauracje oferujące dania wyłącznie na wynos, gdzie jedzenie zamawia się za pomocą platform internetowych. Przestrzenią wykraczającą poza świat wirtualny jest kuchnia – wynajmowany lokal, często współdzielony.

Jak konsumenci postrzegają „dark kitchen”? Jak podchodzą do kwestii bezpieczeństwa żywności? To tylko niektóre zagadnienia, które będą badane w ramach projektu pt. „Unraveling the dark kitchen: consumer perception, mapping and food safety profile”, finansowanego przez instytucję brazylijską FAPESP.

- W tym projekcie będę odpowiadać za przebadanie młodych konsumentów pod kątem korzystania z aplikacji służących kupowaniu żywności – mówi prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska z Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UG, koordynator projektu po stronie polskiej. - Przedmiotem studiów będą wiedza i intencje konsumentów dotyczące usług typu „dark kitchen”. Ocenie poddamy następujące parametry: gotowość do zapłaty i zamiar zakupu, zaufanie do urzędów nadzoru nad żywnością, zaufanie do aplikacji dostarczających żywność, postrzegane bezpieczeństwo żywności, kontrola jakości, doświadczenia konsumentów, solidarność z sektorem spożywczym.

Badanie ma zasięg międzynarodowy, międzykulturowy. Obejmie blisko 1000 konsumentów w poszczególnych krajach – Brazylii, Wielkiej Brytanii i w Polsce. Czas realizacji projektu to luty 2023 – luty 2025.

Więcej o FAPESP: https://fapesp.br/en/about

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG