O językach obcych z perspektywy ucznia i nauczyciela. Konferencja

Naukowcy z Włoch, Polski i Niemiec spotkają się na konferencji dotyczącej nauki języków obcych. Między 2 a 3 grudnia w Uniwersytecie Gdańskim będzie działać forum wymiany doświadczeń na temat wyzwań komunikacyjnych. Prelekcje odbędą się w auli 1.45 (parter) na Wydziale Filologicznym UG. W wydarzeniu można także wziąć udział za pomocą platformy Zoom. 

Głównym tematem konferencji „Uczenie się i nauczanie języków obcych na podstawie interkomprehensji” jest proces przyswajania, uczenia się oraz nauczania języków zbliżonych do innych języków (rodzimych lub obcych) znanych osobom uczącym się. 

dr Irena Chawrilska

dr Irena Chawrilska

W obecnej sytuacji geopolitycznej i wynikających z niej zwiększonych wysiłków uczenia języka polskiego Słowian tego rodzaju refleksja naukowa nabiera wyjątkowego wymiaru praktycznego i może być cenna dla akademików i lektorów pracujących na co dzień z osobami doświadczającymi migracji - mówi dr Irena Chawrilska, dyrektorka Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UG. 

Wydarzenie jest podzielone na trzy sesje. Pierwsza dotyczy perspektywy ucznia, druga perspektywy nauczyciela, a trzecia łączy te spojrzenia na przykładzie nauki języka polskiego przez osobę posługującą się językami wschodniosłowiańskimi. Wszystkie te zagadnienia zostaną omówione w kontekście interkomprehensji, czyli rozumienia języków pokrewnych do ojczystego. 

Wśród 18 wystąpień zaplanowanych na 2 i 3 grudnia znajdziemy m.in. wystąpienie na temat zalet uczenia się włoskiego przez Francuza, czy wykład o typowych błędach popełnianych przez Szwedów podczas korzystania z języka angielskiego. Tematy są bardzo różnorodne. Ich zgłębienie pozwala zrozumieć różnice i podobieństwa komunikacyjne na przestrzeni wielu kultur. Konferencja odbywa się w auli 1.45 (parter) na Wydziale Filologicznym UG. 

Ze strony naszej uczelni w wydarzenie zaangażowane jest Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UG. - Dziękujemy  prof. dr hab. Przemysławowi Gębalowi i profesorowi Jacopo Saturno za zaproszenie Uniwersytetu Gdańskiego do organizacji tego wydarzenia - powiedziała dr Irena Chawrilska. Pozostali organizatorzy to Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) i European Second Language Association (EuroSLA).

Program wydarzenia.

Grafika
Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG