Refleksje na temat psychologii duchowości. Nowa monografia dr hab. Katarzyny Skrzypińskiej, prof. UG

fot.

Czym jest duchowość, jakie są jej oblicza? M.in. tym zagadnieniom poświęcona jest najnowsza monografia dr hab. Katarzyny Skrzypińskiej, prof. UG z Wydziału Nauk SPołecznych. Publikacja pt. I Believe, So I Am: Reflections on the Psychology of Spirituality, wydana przez BRILL, ukazała się pod koniec października br. i jest efektem ponad 20 lat pracy badaczki nad zagadnieniami psychologii religii i duchowości. Monografia łączy w sobie perspektywę teoretyczną i empiryczną.

Autorka w najnowszej publikacji stawia pytania i poszukuje odpowiedzi w kwestiach dotyczących relacji pomiędzy religijnością a duchowością człowieka.

- Publikacja jest propozycją nowego podejścia do koncepcji sfery duchowej jako wieloczynnikowego, wielopoziomowego zjawiska, zaangażowanego we współpracę z systemem poznawczym i osobowością – które są tak istotne w procesie poszukiwania sensu życia, ponieważ pociągają za sobą konsekwencje behawioralne w postaci różnych zachowań. W ten sposób tworzymy swoją postawę wobec sacrum/a-sacrum i życia - mówi dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych.

W monografii zaprezentowane zostały dwie koncepcje: Tworzące Znaczenia Wierzenia-Duchowość-Religijność (Meaning Making Beliefs-Spirituality-Religiousness Model - MM B-S-R) i Model Potrójnej Natury Duchowości (Threefold Nature of Spirituality - TNS).

- Te punkty widzenia określają elementy psychologiczne, jak i hipotetyczne mechanizmów duchowości, torując drogę do dalszych poszukiwań w tym trudnym obszarze badań – tłumaczy dr hab. Katarzyna Skrzypińska. - Moja publikacja to pierwsza tego typu monografia w Polsce, w Instytucie Psychologii UG, prezentująca dwie autorskie, psychologiczne koncepcje duchowości powstałe na podstawie teoretycznych i empirycznych analiz na przestrzeni 25 lat.

Dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG wiosną br. po raz trzeci otrzymała grant Jacka Shanda od Society for the Scientific Study of Religion (SSSR), a podczas konferencji w Baltimore, która odbyła się w dniach 11-13 listopad br., wzięła udział w promocji swojej najnowszej publikacji.

fot.
EMW/Zespół Prasowy UG