Studenci studentom: szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Ruszyły szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla studentów uczelni członkowskich FarU. Pierwsze zajęcia odbyły się na Uniwersytecie Gdańskim, ale następne zaplanowane są także na Politechnice Gdańskiej.
 

Cykl szkoleń z udzielania pierwszej pomocy (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) dla studentów jest jednym z zadań ujętych w projekcie „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”, realizowanym przez Uczelnie Fahrenheita. Harmonogram szkoleń przewiduje zajęcia na wszystkich uczelniach FarU - Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Gdańskiej oraz Uniwersytecie Gdańskim. 

Pierwsze szkolenie odbyło się 28 listopada br. na Wydziale Nauk Społecznych UG. Uczestników przywitała Prodziekanka ds. studenckich UG dr Barbara Kijewska, Dyrektorka Uczelni Fahrenheita prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska -Medynska oraz Zastępczyni Dyrektora Instytutu Psychologii dr Paulina Pawlicka.

Organizację zajęć koordynowała Zastępczyni Dyrektora Biura Kształcenia UG Katarzyna Kędziora, we współpracy z biurem Uczelni Fahrenheita i przy wsparciu Prodziekana ds. Kształcenia dr Pawła Śpicy, Zastępcy Dyrektora Instytutu Psychologii dr Pauliny Pawlickiej, Karoliny Malendy-Raszkiewicz oraz Małgorzaty Kuczkowskiej.
Opiekunem szkolenia ze strony GUMed była Kierownik kierunku Pielęgniarstwo dr n. med. Hanna Nowakowska.

 

Fot. Alan Stocki
Karolina Sienkiewicz/FarU; fot. Alan Stocki / Zespół Prasowy UG