Pogranicze - przestrzeń pamięci. XVI Konferencja Kaszubsko-Pomorska

Kulturoznawcy, literaturoznawcy, językoznawcy, geografowie kultury, socjolodzy oraz eksperci innych dziedzin zajmujących się tematyką krajobrazu i kultury pogranicza będą rozmawiać o badaniach dotyczących pogranicza podczas  XVI Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej “Pamięć krajobrazu pogranicza”, która rozpoczyna się dziś w Słupsku. Współorganizatorem wydarzenia jest Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

- Pojmując krajobraz jako przestrzenną ramę organizującą pamięć i tożsamość grupy, chcemy przedyskutować jaką narrację o pograniczu generuje współcześnie krajobraz, tj. jaką opowieść o historii i teraźniejszości można odczytać z krajobrazów kulturowych pograniczy - informują organizatorzy. -  W przestrzeni nie tylko czytamy czas. Przestrzeń także praktykujemy  (Michel de Certeau), a kształtując krajobraz projektujemy przyszłość. Wychodząc od Pomorza jako modelu laboratorium modi co-vivendi (Zygmunt Bauman) kształtowania relacji międzykulturowych na pograniczu, zapraszamy badaczy innych pograniczy do wspólnego namysłu nad zagadnieniami dotyczącymi relacji pomiędzy pamięcią, przestrzenią a tożsamością. 

 

Organizatorami tej interdyscyplinarnej konferencji poświęconej procesom kształtowania i przemian krajobrazu kulturowego pograniczy są Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Uniwersytet Wrocławski (Pracownia Badań Krajobrazu),  Instytutem Kaszubskim oraz Uniwersytet Gdański (Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza). Naszą uczelnię reprezentuje Kierownik Pracowni  prof. UG Miłosława Borzyszkowska - Szewczyk, która występuje tu również z ramienia Stowarzyszenia Instytutu Ochrony Krajobrazu Pomorza powołanego i działającego również przy Uniwersytecie Gdańskim. W wydarzeniu biorą też udział dwie inne członkinie Stowarzyszenia: mec. Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska i pani Irena Kurek.

 

Program konferencji

MNG/ZP