Uniwersytet Gdański ponad 100 pozycji w górę w światowym "zielonym" rankingu GreenMetric

Ranking UI GreenMetric ocenia działania proekologiczne uczelni związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu, dbałość o utrzymanie terenów zielonych, o zachowanie neutralności energetycznej, poziom wykorzystania zrównoważonego transportu, optymalizację zużycia wody oraz gospodarkę odpadami, a także wszelkie działanie edukacyjne na rzecz środowiska. W tegorocznej edycji rankingu Uniwersytet Gdański uplasował się na 4 miejscu wśród uczelni z Polski, a w ogólnej, światowej,  klasyfikacji UG skoczyło o 100 pozycji w górę w porównaniu do roku ubiegłego.

 

Dla Uniwersytetu Gdańskiego  obecność w tym zestawieniu jest odzwierciedleniem działań zmierzających do budowaniu koncepcji uczelni zielonej, zrównoważonej, dbającej o klimat i środowisko.

W tegorocznej edycji rankingu uczestniczyło 1050 uczelni z całego świata, w tym 11 z Polski (w ubiegłym roku było to 9 uczelni), wśród których Uniwersytet Gdański sklasyfikowano na 4. miejscu za Politechniką Gdańską (137 miejsce w zestawieniu globalnym), niepubliczną Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa (miejsce 291) oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (pozycja 299). Pozostałe uczelnie z Polski raportujące do „zielonego rankingu” to Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Politechnika Krakowska, oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula.  Uczelnia nasza sklasyfikowana została na 528 pozycji na świecie i jest to znacząca poprawa wyniku światowego z ubiegłorocznej pozycji 635-tej. Najwyższe noty zebrał UG w kategorii Education and Research  zajmując odpowiednio 2. pozycję w Polsce w tym kryterium, za Politechniką Gdańską, wyprzedzając UAM. Zdobyliśmy łącznie 5855 punktów, jest to o 1055 punktów więcej niż w roku ubiegłym.

Ranking publikowany jest od 2010 roku, kiedy to notowano 95 uniwersytetów w 35 krajach – obecnie uczestniczy w nim 1050 uniwersytetów z 83 krajów. Tak znaczny wzrost liczby uczestników odzwierciedla niezwykle istotny trend na uczelniach wyższych na całym świecie – silną i wciąż rosnącą świadomość odpowiedzialności za planetę i uwarunkowane jej kondycją, losy przyszłych pokoleń. Wokół tej idei budowane są strategie uczelni związane z kształceniem na rzecz środowiska, podejmowanymi tematami badawczymi oraz szeroko pojętą trzecią misją na rzecz społeczeństwa poprzez współpracę. Bez zaangażowania tych wszystkich czynników nie sposób myśleć o stawianiu czoła globalnym problemom związanym chociażby ze zmianami klimatu.

Pełne zestawienie uczelni notowanych w rankingu w roku 2022 pod linkiem:  https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022/

 

Załączniki
Załącznik Rozmiar
GreenMetric PL 2021 i 2022 202.85 KB
Certyfikat 2.25 MB
Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, Biuro Analiz i Ekspertyz