Od nowego roku uniwersyteckie przedszkole UG tańsze o wysokość czesnego

Przedszkole UG

Fot. Materiały Własne Przedszkola

Od stycznia 2023 r. tzw. uniwersyteckie przedszkole mieszczące się na terenie uczelni, przy ul. Polanki 66, a prowadzone przez Fundację Pozytywne Inicjatywy, stanie się publiczne. Oznacza to zniesienie czesnego, które do tej pory wynosiło 600 zł/miesiąc. Placówka nadal będzie kameralna – liczba miejsc nie ulegnie zmianie, a do przedszkola przyjętych zostanie 30 dzieci.

Przedszkole Uniwersyteckie rozpoczęło działalność 1 września 2019 roku jako niepubliczna placówka oświaty, dedykowana przede wszystkim dzieciom pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Od dnia 1 września 2022 roku organem prowadzącym placówkę są Pozytywne Inicjatywy. Zgodnie z obietnicą złożoną podczas kampanii wyborczej przez Rektora prof. Piotra Stepnowskiego przedszkole od roku 2023 stanie się publiczne

- Już w kwietniu zapowiadaliśmy, że zmiana organu prowadzącego wiąże się z obietnicą starań, które podejmie fundacja w celu jego upublicznienia. Cieszymy się, że to zobowiązanie zostało spełnione i wraz z zachowaniem uniwersyteckiego charakteru przedszkola, czyli wysokimi, sprawdzonymi standardami opieki nad dziećmi, będą do niego mogły uczęszczać przedszkolaki niezależnie od tego, czy ich rodziców stać, czy nie na opłatę czesnego - mówi prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG. 

- Uniwersytet Gdański, jako instytucja dąży do tego, aby oferta, w tym wypadku dotycząca przedszkola, była dostępna dla wszystkich niezależnie od zasobności portfela. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego nadzoru pedagogicznego oraz organizacyjnego Uniwersytet zdecydował się na przekazanie uprawnień organu prowadzącego Fundacji Pozytywne Inicjatywy, z którą realizuje szereg ambitnych projektów pedagogicznych i przedsięwzięć edukacyjnych – mówi dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola będą musieli liczyć się jedynie z kosztem wyżywienia oraz opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony czas bezpłatnego nauczania i opieki.

- Pozytywne Inicjatywy wszystkie swoje placówki edukacyjne na terenie Gdańska prowadzą jako placówki publiczne. Rodzice przedszkola przy ul. Polanki 66 od września 2023 r. będą więc ponosić takie same opłaty, jak w każdej innej placówce publicznej prowadzonej przez Miasto, tj. opłatę za wyżywienie plus opłatę w wysokości 1 zł za czas przekraczający 5 godzin dziennej opieki nad dzieckiem – mówi dr Piotr Szeląg, Wiceprezes Zarządu Fundacji Pozytywne Inicjatywy.

Oferta edukacyjna nie ulegnie zmianie, a w pracy wychowawczej i dydaktycznej będą tu stosowane elementy koncepcji pedagogicznej Reggio Emilia, według której zadaniem nauczyciela jest przede wszystkim towarzyszenie dziecku w procesie samodzielnego dochodzenia do wiedzy i poszukiwaniu nowych rozwiązań.

Rekrutacja do przedszkola będzie prowadzona na wiosnę. Więcej informacji o terminach podamy tuż przed jej rozpoczęciem.

Fot. Materiały Własne Przedszkola
Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG