Prof. Anna J. Podhajska patronem tramwaju gdańskiego

Na zdjęciu prof. Podhajska

Prof. Anna J. Podhajska, inicjatorka i współorganizatorka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W piątek, 9 października 2020 r., gdańskiemu tramwajowi nadano imię prof. Anny J. Podhajskiej - inicjatorki i współtwórczyni Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierowniczki Katedry Biotechnologii MWB UG i GUMed.

Wydarzenie odbyło się na nieczynnym przystanku tramwajowym, przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Nowych Ogrodów, 9 października 2020 o godz. 10:00. Ze względu na zaostrzony reżim sanitarny liczba zaproszonych gości była ograniczona. 

Po krótkim wstępie, wygłoszonym przez Prezydent Gdańska, Aleksandrę Dulkiewicz, głos zabrała dr hab. Ewelina Król, prof. UG, Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Sylwetkę prof. Anny Jadwigi Podhajskiej przedstawiła prof. dr hab. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMedu, Dziekan MWB w latach 2005-2012, Członek Rady Uniwersytetu Gdańskiego.

Głos zabrał także prof. dr hab. Jacek Bigda, Prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Dziekan MWB w latach 1999-2005 oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Dyrektor Związku Uczelni Gdańskich im. Daniela Fahrenheita

Uroczystego odsłonięcia imienia nadanego tramwajowi dokonali Prezydent Aleksandra Dulkiewicz, dr hab. Ewelina Król, prof. UG, prof. dr hab. Ewa Łojkowska, prof. dr hab. Jacek Bigda i prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

W uroczystości wzięli też udział wnioskodawcy patronatu Pani Prof. Anny J. Podhajskiej: Andrzej Stelmasiewicz, Radny Rady Miasta Gdańska i Anna Zielińska-Fedoruk, projekt Metropolitanka oraz Prodziekani Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (wychowankowie prof. Podhajskiej) i współpracownicy. Uroczystość prowadziła Anna Dobrowolska, rzecznik spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

Cieszy mnie bardzo, że władze miasta dbają o upamiętnienie ważnych postaci dla Gdańska, ludzi, których działalność zmieniła miejsce, w którym żyjemy.  Taką niewątpliwie jest postać Pani Profesor Anny Podhajskiej, pierwszej damy polskiej biotechnologii, twórczyni unikatowego do dziś w skali kraju Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii tworzonego przez Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny. Wydział ten i jego międzyuczelniana formuła był pomysłem Pani Profesor Podhajskiej, która z właściwą sobie determinacja go zrealizowała – mówi prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, zastępujący Rektora UG. – Ale to nie jedyny „żywy pomnik” Pani Profesor, która (warto pamiętać) zainicjowała utworzenie regionalnego pozauczelnianego Centrum Transferu Technologii, unikatowej jednostki łączącej naukę z biznesem na Pomorzu, oraz przyczyniła się do powstania Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, dziś pięknego i doskonale wyposażonego obiektu, w którego laboratoriach prowadzi się badania o charakterze aplikacyjnym, oraz będącego siedzibą Centrum Nauki Eksperyment. Proszę Państwa, to były lata 90-te. Często myślę o Pani Profesor jako o człowieku, który niewątpliwie wyprzedził swoje czasy. Była przy tym zawsze osobą otwartą, ciepłą, niezwykle życzliwą. Cieszę się, że dzięki tej inicjatywie miasta Gdańsk o nadaniu imienia Pani Profesor jednemu z tramwajów pamięć o Niej będzie podtrzymywana.

ANNA J. PODHAJSKA - Pierwsza Dama Biotechnologii Polskiej

Urodziła się  17 kwietnia 1938 roku w Gdyni.  Wybitna uczona, biotechnolog, profesor nauk biologicznych. W 1955 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, a w roku 1964 Akademię Medyczną w Gdańsku. W latach 1965–1970 roku pracowała w Katedrze Mikrobiologii AMG. Od roku 1970 pracowała na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii UG. W 1975 utworzyła Katedrę Mikrobiologii, którą kierowała do 1996 roku. 

Jako pełnomocniczka Konferencji Rektorów Uczelni Trójmiasta w 1993 roku była inicjatorką i współorganizatorką Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którego w latach 1993 -1996 była prodziekanem. Od roku 1996 do śmierci kierowała utworzoną przez siebie Katedrą Biotechnologii MWB UG i GUMed. Była promotorką 17 rozpraw doktorskich i patronką kilku habilitacji. Charyzmatyczna uczona, zawsze pełna entuzjazmu i wielu innowacyjnych pomysłów,  wychowawczyni licznych adeptów biotechnologii.

Była współtwórczynią Gdańskiego Centrum Transferu Technologii i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Członkini Komitetu Biotechnologii PAN i wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN (2003–2006). 

Z inicjatywy prof. Anny Podhajskiej został w roku 2001 powołany program stypendialny L’Oreal-UNESCO dla Kobiet i Nauki, wpierający przez ostanie 20 lat wyróżniające się dorobkiem naukowym polskie badaczki.

Profesor Anna Podhajska jest jedną z pionierek wprowadzania do diagnostyki chorób wirusowych, bakteryjnych i nowotworowych innowacyjnych metod opartych o markery molekularne. Zajmowała się także badaniem genetycznych i molekularnych podstaw powstawania nowotworów, wykorzystaniem metody fotodynamicznej do diagnostyki i terapii chorób nowotworowych oraz opracowywaniem nowoczesnych technologii do produkcji substancji biologicznie aktywnych dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.

Zdjęcia z uroczystości nadania tramwajowi gdańskiemu imienia prof. Anny Jadwigi Podhajskiej/fot. Krzysztof Mystkowski, KFP
Biuro Rzecznika Prasowego