Sztuka kreatywnego pisania z nowym wsparciem. Podpisanie listu intencyjnego przez UG i Miasto Gdańsk

List

Od lewej: Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, Rektor UG prof. dr hab, Piotr Stepnowski i Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Wspólne konferencje, wsparcie w prowadzeniu zajęć i rozwój współpracy w ramach programu Gdańsk Miasto Literatury - takie postanowienia zawarto w liście intencyjnym, który 3 stycznia br. podpisali Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski. W wydarzeniu uczestniczyła również Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG. 

W uniwersytecie powstaje nowy kierunek studiów licencjackich: Sztuka kreatywnego pisania.

- Planuje się, aby uczestnicy programów Miasta Gdańska wspierających działalność literacką prowadzili zajęcia ze studentami - informuje Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG.

Na stronie programu znajdziemy m.in. informacje o

Strona Gdańsk Miasto Literatury

UG i Miasto Gdańsk zadeklarowały także chęć rozwijania współpracy w ramach programu Gdańsk Miasto Literatury. Projekt został uruchomiony w maju 2022 r. Jego celem jest wsparcie gdańskiego środowiska literackiego. Dotychczas w ramach tej inicjatywy powstał m.in. serwis www poświęcony wydarzeniom, miejscom i postaciom literackim.

Organizatorzy przedsięwzięcia rozpoczęli już remont budynku dawnego Zespołu Dobroczynności i Sierot na Osieku, który stanie się Domem Literatury.

Obie instytucje mają także w planach organizowanie sympozjum, seminariów i konferencji. 

- Młodzi ludzie, nasi studenci, są bardzo kreatywni, chętni do wędrówki poza utartymi szlakami. Mają też często potrzebę wyrażania siebie, także w formie literackiej. Liczymy więc na to, że te studia pozwolą, także dzięki współpracy z miastem i naszymi twórcami, odkryć niejeden talent - mówi Rektor prof. Piotr Stepnowski.

Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z dotychczasową twórczością literacką studentów Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach Koła Naukowego Teoretyków Literatury UG powstaje Almanax, czyli zbiór opowiadań, wierszy i zdjęć społeczności akademickiej UG. 

oprac. MJ , fot. D. Paszliński/gdansk.pl