Pierwszy w nowym 2023 roku ,,Piątek na historycznym’’

Pierwszy w nowym 2023 roku  „Piątek na historycznym’’ – spotkanie z autorem książki ,,Życie codzienne miast zakonu krzyżackiego w Prusach” dr. hab. Kazimierzem Grążawskim, prof. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

W piątek 13.01.2023r. o godz.13:00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu ,,Piątek na historycznym”. Inicjatywa ma na celu integrację środowiska akademickiego, zapoznania się z twórczością wybitnych naukowców oraz wymianę wiedzy i doświadczeń uczelnianych. W mieniony piątek, w progach Uniwersytetu Gdańskiego odbył się wykład promujący publikację ,,Życie codzienne miast zakonu krzyżackiego w Prusach” prowadzony przez dr. hab. Kazimierza Grążawskiego, prof. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Spotkanie poprowadziła dr Aleksandra Girsztowt.

Prof. Kazimierz Grążawski jest mediewistą, archeologiem, historykiem, badaczem pogranicza słowiańsko- pruskiego. Pełni funkcję archeologa-konserwatora w Muzeum w Brodnicy, jest również wykładowcą na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz dyrektorem Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie od 2012r.

Wykład rozpoczął od objaśnienia roli archeologii w naukach o średniowieczu. Z książki ,,Życie codzienne miast zakonu krzyżackiego w Prusach” możemy dowiedzieć się o genezie i rozwoju miast w państwie zakonu krzyżackiego, prawie publicznym i sądownictwie miejskim, rozwoju rzemiosła i handlu, wspólnocie miasta, życiu rodzinnym i religijnym, kulturze oraz o tym, jak spędzano czas wolny, o rozrywce i zabawie, dobrobycie, chorobie i biedzie.

 - Życie w miastach było bardziej pożądane niż życie na wsi. Tam, gdzie była cywilizacja, było też więcej żebraków, ponieważ mieli większe możliwości zdobycia pożywienia. Pojawiał się głód, który trwał np. 2 lata i prowadził do masowych śmierci. Skutkiem był kanibalizm, przerażające jest to, co głód jest w stanie uczynić z ludzką psychiką. Uważam, że w mieście było o wiele łatwiej przeżyć niż na wsi. Ludzie mieszkający na obrzeżach doświadczali o wiele więcej - tłumaczył dr hab. Kazimierz Grążawski, prof. UWM.

Wykład wzbogaciły wyświetlane przez historyka ilustracje m.in. dzieło niderlandzkiego malarza Petera Bruegela (starszego) ,,Wesele chłopskie”, relikwiarz Thielego von Loricha, obrazy Heronima Bosha.

Zainteresowani kupnem publikacji mogą nabyć ją  w Dziale Dystrybucji Wyd. UWM.

Szatę graficzną książki Kazimierza Grążawskiego projektowała Alicja Grążawska.

książka
Kaja Kuskowska, Oliwia Malczyk, filologia polska, spec. publicystyczno-dziennikarska