Medal im. Jerzego Kondrackiego dla prof. Iwony Sagan z UG

Prof. dr hab. Iwona Sagan z UG

Prof. dr hab. Iwona Sagan z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego została wyróżniona Medalem im. Jerzego Kondrackiego za zasługi dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Iwona Sagan otrzymała Medal podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021, która odbyła się 12 października br. Wygłaszając laudację, prof. dr hab. Jerzy Makowski wskazał na bogaty dorobek publikacyjny i projektowy oraz rozpoznawalność efektów pracy prof. Iwony Sagan w środowisku międzynarodowym.

Obok prof. Sagan, medalami im. Jerzego Kondrackiego zostali wyróżnieni dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska oraz prof. dr. hab. Maciej Jędrusik z WGSR UW.

Medal im. Jerzego Kondrackiego jest wysokiej rangi odznaczeniem, przyznawanym od 1999 roku dla osób, które na trwałe zapisały się w historii WGSR. Decyzje w sprawie przyznania wyróżnienia podejmuje Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Załączniki
Biuro Rzecznika Prasowego