społeczna odpowiedzialność nauki
Jakie powinny być zrównoważone miasta przyszłości? Czym jest smart city? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzieliła prof. dr hab. Iwona Sagan w wywiadzie z cyklu „Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju”. Zapraszamy na kolejny film z cyklu "Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju" przygotowany przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. W ramach programu Centrum popularyzuje wyniki badań oraz działalność…
nauka
Prof. dr hab. Iwona Sagan z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego została wyróżniona Medalem im. Jerzego Kondrackiego za zasługi dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Iwona Sagan otrzymała Medal podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021, która…
nauka
Pani Profesor Iwona Sagan została zaproszona przez Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej do pełnienia funkcji członka zespołu programowego ds. przygotowań XI edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022. Serdecznie gratulujemy! Zespół liczy 25 osób, a jego członkami są przedstawiciele administracji rządowej, Miasta Katowice, samorządu regionalnego województwa…
nauka
5 grudnia br. Pani Profesor Iwona Sagan wygłosiła w School of Geography na Queen Mary University of London wykład pt. "Od komunizmu do neoliberalizmu, i z powrotem do populizmu: o zmieniających się modelach polityki miejskiej (i nie tylko)". To bardzo ważne wyróżnienie – nigdy wcześniej zaproszenia do poprowadzenia wykładu nie otrzymał badacz z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.  Coroczny wykład Profesora Davida M.…