Relacja z I Gali Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego

nagroda

O tym, że studenci Uniwersytetu Gdańskiego są aktywni nie trzeba przekonywać chyba nikogo. Natomiast to, jak duży jest zakres tej aktywności, mogli zobaczyć licznie zgromadzeni uczestnicy pierwszej Gali Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Szczególnym elementem wydarzenia było wręczenie nowo ustanowionej nagrody imienia profesora Tadeusza Dmochowskiego. Laureatami nagrody zostali Paweł Małecki oraz dr Leszek Reszka.

Wśród gości obecni byli Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, przedstawiciele grona kanclerskiego, dyrektorów i kierowników jednostek. Obecni byli także przedstawiciele partnerów Uniwersytetu z Banku Santander, w osobach Wojciecha Leśniewskiego, Dyrektora Santander Universidades oraz Marioli Piskorskiej, menedżera Placówki Santander Universidades, a także Ludwika Klinkosza, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Czerwonej Róży. Obecna była także rodzina prof. Dmochowskiego - nagroda jego imienia wręczana była podczas gali po raz pierwszy.

Pomysłodawcą wydarzenia był Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski, którego zdaniem w przestrzeni uczelni brakowało uroczystości, w ramach której będzie można przyjrzeć się aktywnościom czy dyskutować o perspektywach jej rozwoju, a przede wszystkim docenić aktywność poszczególnych studentów i doktorantów.

Realizatorem Gali było Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, dlatego też uroczystość prowadził kierujący jednostką Łukasz Bień.

Rektor w swoim przemówieniu podkreślił, jak istotna jest aktywność studencka i doktorancka w ramach wspólnoty uczonych i nauczanych, szczególnie w Uniwersytecie Gdańskim, gdzie zyskuje ona wymiar nadzwyczaj realnych działań. Jego Magnificencja zauważył także, że liczna liczba wyróżnień świadczy o tym, że studenci i doktoranci czują się częścią wspólnoty i czują się w jej ramach znakomicie.

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG zauważył, że nagrody, ich liczba i różnorodność dowodzą barwności codziennego życia naszej uczelni. Zauważył także, że przyznawane nagrody w obliczu wydarzeń poprzedniego roku było szczególnie istotne w kontekście charytatywnym i społecznym.

Szczególnym elementem gali było wręczenie nowo ustanowionej nagrody imienia profesora Tadeusza Dmochowskiego. Minął już niemal rok od śmierci Dziekana największego z wydziałów naszej uczelni. By uczcić jego pamięć, a także docenić pracowników wspierających aktywność, studenci i doktoranci naszej uczelni zwrócili się do Rektora z prośbą o ustanowienie nagrody.

By przypomnieć sylwetkę Dziekana Dmochowskiego, szczególnie w wymiarze ludzkim, zaprezentowany został przygotowany przez Jakuba Zboińskiego z CASID film, w którym przyjaciele i współpracownicy wspominali Pana Profesora.

Laureatami pierwszej edycji Nagrody Specjalnej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego przyznawanej z inicjatywy Parlamentu Studentów UG i Rady Doktorantów UG zostali Paweł Małecki z Wydziału Nauk Społecznych oraz dr Leszek Reszka z Wydziału Ekonomicznego. Pierwszy z nich został doceniony głównie za olbrzymie wsparcie, jakiego udzielił akcji Studenci dla Ukrainy, której centrum znajdowało się na Wydziale Nauk Społecznych. Drugi z laureatów nagrodzony został za wieloletnie wspieranie studenckiego ruchu naukowego, co robił między innymi będąc opiekunem Naukowego Koła Logistyków, ale także angażował się w inne wydarzenia, takie jak akcja Movember.

Po laurach dla pracowników przyszedł czas na nagrody dla studentów i doktorantów. Jako pierwsze wręczono nagrody ufundowane przez Santander Universidades. Współpraca z bankiem rozpoczęła się w zeszłym roku i na jej podstawie bank ufundował nagrody w wysokości 50 tysięcy zł., które otrzymało 32 studentów i doktorantów. Nie jest to koniec wspólnych działań, bowiem już niedługo pojawią się kolejne interesujące propozycje dla członków społeczności akademickiej.

W dalszej części zaprezentowana została aktywność studentów na bardzo zróżnicowanych polach. Łukasz Bień z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej opowiedział o akcji zbiórki na rzecz Ukrainy, działaniach charytatywnych i społecznych oraz szeregu aktywności naukowych. Wspomniana została między innymi akcja Movember, która odbyła się w listopadzie czy Kongres Młodej Nauki, którego kolejna edycja odbędzie się w lipcu, a udział w konferencji dla członków społeczności akademickiej będzie darmowy.

Barbara Madany z „Alternatora” opowiedziała o tym, jaka działalność kulturalna jest podejmowana na uczelni, jakie inicjatywy są realizowane w ramach poszczególnych grup twórczych ACK i jak podjąć działania w jego ramach.

Piotr Walczak, Prezes Akademickiego Związku Sportowego UG opowiedział dlaczego warto uprawiać sport i czemu robić to właśnie w ramach AZS. Opowiedział także o sukcesach sportowców UG w ubiegłym roku, które skutkowały drugim miejscem w klasyfikacji uniwersytetów.

Po każdej z prezentacji wręczono nagrody w poszczególnych kategoriach, a nagrodzeni mieli możliwość zapozować do fotografii z władzami uczelni.

Na zakończenie gali wystąpił Prezes Stowarzyszenia „Czerwona Róża”, przyznającego corocznie prestiżową nagrodę dla najlepszego studenta i koła naukowego z Trójmiasta. W krótkim wystąpieniu Ludwik Klinkosz opowiedział o historii stowarzyszenia i nagrody, a także o tym, dlaczego warto jest być aktywnym. W uznaniu osiągnięć związanych z działaniami pomocowymi Ukrainie prowadzonymi na Uniwersytecie Gdańskim Prezes wręczył specjalną nagrodę i dyplom Marcelinie Wilczewskiej, organizatorce akcji „Studenci dla Ukrainy”.

Po uroczystości odbyła się część artystyczna w Klubokawiarni Index, gdzie licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać minikoncertu Studia Wokalnego UG kierowanego przez Krzysztofa Majdę. W repertuarze znalazło się kilka piosenek z repertuaru Adele, prezentowanych przy niesłabnącym zachwycie publiczności.

fot. Łukasz Bień/CASiD UG
Łukasz Bień