Złóż wniosek o stypendium Fulbrighta. Zapraszamy na spotkania informacyjne

Ponad sto stypendiów przyznaje co roku polskim i amerykańskim naukowcom Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. O to, czym jest stypendium Fulbrighta, kto może je otrzymać i na jakich warunkach pytamy dr hab. Annę Kłonkowską, prof. UG, ambasadorkę Programu Fulbrighta.

Pani profesor poprowadzi spotkanie dla zainteresowanych składaniem wniosków o stypendium: w poniedziałek 20 lutego o godz. 13:00 dla studentów i doktorantów UG, a we wtorek, 21 lutego o godz. 13:30 dla pracowników Uczelni Fahrenheita: UG, PG i GUMedu. Spotkania odbędą się w auli głównej Biblioteki UG.

Dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG

Dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG

EMW: - Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Dzięki inicjatywie wybitni studenci, doktoranci i naukowcy mogą uzyskać stypendium na wyjazd do USA. Skorzystała Pani z tej oferty. Jakie korzyści przyniósł Pani wyjazd?

Dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG: - Jest ich tak wiele, że sama nie wiem, od czego zacząć!

Po pierwsze, jest to możliwość realizacji w USA swojego projektu naukowego, publikacje w międzynarodowych czasopismach oraz nawiązana współpraca akademicka, którą kontynuuję do dziś.  

Stypendium Fulbrighta to też okazja do rozpowszechniania w Stanach dokonań polskich naukowców i naukowczyń, które czasem pozostają niezauważone za granicą, gdyż publikowane są w języku polskim. Wielu stypendystów i stypendystek podziela też moje przekonanie, że wykracza to poza życie akademickie i że w trakcie swojego pobytu czuli się trochę w roli ambasadora czy ambasadorki polskiej kultury.

Poza tym, korzyści, które przynosi wyjazd na stypendium Fulbrighta mają to do siebie, że można dzielić się nimi z innymi osobami: tak jak kontakty, które przekazuję osobom w Polsce, czy doświadczenia i wiedza, dzięki którym mogę wzbogacić prowadzone przeze mnie zajęcia dydaktyczne, czy wykorzystać w różnych działaniach społecznych, w które się angażuję.

Oczywiście, nie należy zapominać o korzyściach osobistych! Mieszkając i pracując przez około rok w Stanach Zjednoczonych, poznaje się kulturę tego kraju – mam tu na myśli nie tylko znajomość atrakcji turystycznych, ale i możliwość spojrzenia na codzienność życia w USA okiem rezydenta czy rezydentki tego kraju. Dla mnie niezwykle istotne są przyjaźnie, które tam nawiązałam i które utrzymuję do dziś. Sądzę, że niezliczone są też korzyści, które wyjazd przyniósł dla moich dzieci, gdyż rodzina towarzyszyła mi podczas pobytu w Stanach.

- Jakie są możliwości i rodzaje stypendiów?

- Oferta programów Fulbrighta przygotowana jest z myślą o osobach znajdujących się na różnych etapach edukacji czy kariery akademickiej, a także reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Są to zatem programy skierowane do osób kończących studia licencjackie lub magisterskie, dla doktorantów i doktorantek oraz dla osób posiadających już stopień doktora. Część oferty stypendialnej przygotowana jest z myślą o wielu dyscyplinach naukowych, ale są i programy dedykowane wyłącznie np. naukom humanistycznym czy z obszaru STEM.

O szczegółach opowiem w trakcie najbliższych spotkań informacyjnych, bieżące informacje na temat oferty dostępne są też na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

- Kto może skorzystać ze stypendium? Jakie są warunki jego otrzymania?

- Tak jak już wspominałam, z różnych programów mogą skorzystać zarówno osoby kończące studia licencjackie czy magisterskie, doktoranci i doktorantki, jak i osoby posiadające już stopień doktora.

Formalne kryteria otrzymania stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta obejmują: polskie obywatelstwo i brak podwójnego obywatelstwa polsko-amerykańskiego lub zielonej karty. Nie można też przebywać w Stanach w czasie składania wniosku, a całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji powinien być krótszy niż 5 lat. Naturalnie, należy też znać język angielski.

Co ważne, przy wyborze kandydatów i kandydatek istotne są nie tylko osiągnięcia akademickie, ale i otwartość, kreatywność oraz potencjał do wprowadzania zmian społecznych.

W ramach programów Fulbrighta poszukiwane są osoby ciekawe świata, aktywne w środowisku akademickim i społecznym, z pomysłami na badania w USA, które mogą przyczynić się do rozwoju nauki i popularyzacji wiedzy.

- Dlaczego warto się tym programem zainteresować?

- Ze względu na wspomniane już niezliczone korzyści – czy to akademickie, czy osobiste, które te programy dają.

Co istotne, stypendia Fulbrighta sprawiają, że wychodzimy poza mury akademii – czy to w zakresie własnych doświadczeń związanych z pobytem w Stanach Zjednoczonych, czy też w związku z takim sprofilowaniem projektów, aby ich efekty przyczyniły się nie tylko do rozwoju danej dyscypliny naukowej, ale i popularyzacji wiedzy oraz korzyści dla lokalnych społeczności.

Jest to naprawdę jedno z takich doświadczeń, które wywierają na nas ogromny wpływ. Na stypendium Fulbrighta wyjeżdża się na określony czas, ale Fulbrighterem czy Fulbrighterką jest się przez całe życie.

- Na co może liczyć stypendysta Fulbrighta?

- Stypendia Fulbrighta nie tylko zapewniają pokrycie kosztów podróży, utrzymania czy ubezpieczenia medycznego w Stanach. Bezcenna jest również pomoc w przygotowaniu do wyjazdu, opieka w trakcie pobytu, a po powrocie – przynależność do sieci absolwentów i absolwentek. Co bardzo ważne – pokryte są też koszty pobytu najbliższej rodziny stypendysty czy stypendystki, co jest niezwykle istotne dla osób, które nie wyjeżdżają same.

- Do kiedy można składać wnioski o przyznanie stypendium?

- Terminy składania wniosków różnią się w zależności od programów. Obecnie otwarte są nabory w kategoriach Graduate Student Award,  Junior Research Award, Senior Award, STEM Impact Award. Do 1 czerwca można też składać wnioski w ramach Scholar-in-Residence Award.

EMW/Zespół Prasowy UG