Studenci UG laureatami konkursu MEiN "Perły nauki"

grafika

MEiN rozstrzygnęło pierwszy konkurs w programie "Perły nauki" na projekty grantowe, których kierownikami są studenci. Blisko 100 projektów uzyskało finansowanie w ramach pierwszej edycji programu skierowanego do wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia i studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.

Do konkursu wpłynęło 335 wniosków (nabór trwał od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r.). Wyłoniono z nich 98 zwycięskich projektów. Wśród laureatów znalazło się czworo studentów z Uniwersytetu Gdańskiego:

- Patrycja Bielańska uzyskała dofinansowanie na projekt pt. „Nowo izolowane związki z bakterii jaskiniowych o właściwościach antybiotycznych i antynowotworowych”;

- Aleksander Kazak pozyskał finansowanie na projekt „Polityczny obraz Polski w ocenie społeczeństwa białoruskiego po kryzysie na Białorusi 2020- 2023 r.”;

- Kacper Pobłocki zyskał dofinansowanie na projekt „Nowe, zielone katalizatory postmetalocenowe w procesie polimeryzacji olefin i syntezy biodiesla”;

- Michał Prusiński otrzymał finansowanie na projekt „Zastosowanie ekstraktów roślinnych oraz nanocząstek metali przeciwko fitopatogenom kwarantannowym”.

Celem konkursu „Perły Nauki” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.

Warunkiem udziału w programie jest m.in. przedstawienie projektu, którego koszt realizacji nie przekracza 240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych lub 200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki. Kierownik projektu w ramach konkursu otrzymuje też wynagrodzenie, które nie przekracza 3 tys. zł miesięcznie.

Więcej informacji na stronie gov.pl

EMW/Zespół Prasowy UG