53 lata Uniwersytetu Gdańskiego. Obchody rocznicy powołania uczelni

fot.

Społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego świętowała dziś 53. rocznicę powołania Uczelni. Podczas uroczystości m.in. nadano tytuły profesorów honorowych prof. Antoniemu Śliwińskiemu oraz prof. Małgorzacie Czermińskiej, wręczono nagrody im. K. C. Mrongowiusza, nagrody im. prof. K. Taylora za rok 2022, a także nagrody laureatom II edycji konkursu Young Fahrenheit.

Święto Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się 20 marca 2023 roku w auli budynku Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Uroczystość rozpoczęła się Hymnem Polski w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją dr Anety Majdy.

Następnie głos zabrał Rektor UG prof. Piotr Stepnowski, który powitał wszystkich zgromadzonych gości, a szczególnie tych honorowanych godnością profesora honorowego UG, tj. prof. Małgorzatę Czermińską oraz prof. Antoniego Śliwińskiego, a także gości z zewnątrz, m.in: Konsula Ukrainy Aleksandra Płodistija, Konsula Chin Fan Xiaodonga, władze kościelne reprezentujące trzy Kościoły: katolicki, ewangelicki i prawosławny: Ks. Biskupa Wiesława Szlachetki, Ks. Biskupa Marcina Hinca i Księdza Roberta Masalskiego. Wśród gości obecni byli również: Dyrektor Biura Wojewody Pomorskiego Tomasz Gieszcz, przedstawiciele władzy sądowniczej: Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Artur Lesiak, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku Magdalena Witkowska, Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku Wioletta Bara oraz rektorzy i prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni: Rektor Akademii Ateneum prof. Waldemar Tłokiński, Prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Agnieszka Zimmerman, Prorektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Dariusz Barbuch, Prorektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu prof. Marcin Dornowski,  Prorektor Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. Dariusz Ficek, Prorektor Akademii Marynarki Wojennej prof. Tomasz Kniaziewicz

Wśród wielu gości Rektor UG witał również Rektorów Seniorów UG: prof. Zbigniewa Grzonkę, prof. Bernarda Lammka, prof. Marcina Plińskiego.      

Mamy okazję po raz 53 świętować powołanie naszej uczelni. Czas płynie nieubłaganie, ale każdy kolejny rok naszej Alma Mater to rok pięknej opowieści o nauce, o ludziach, którzy w murach największej uczelni na Pomorzu przekazują ja młodszym pokoleniom studentów, o ludziach, którzy kształcą formując świat i wpływają dzięki swojej pracy, projektom i badaniom na otoczenie. To piękna opowieść o mikroświecie nauki, który, jak w systemie naczyń połączonych wpływa na nas indywidualnie jako na jego uczestników, ale wpływa tez na nasze otoczenie – życie rodzinne, otoczenie społeczne i gospodarcze, także dzięki naszym projektom w szerszym, bo międzynarodowym obszarze – powiedział Rektor UG.

Jego Magnificencja prof. Piotr Stepnowski podkreślił w swoim przemówieniu nieprzypadkowe miejsce świętowania jubileuszu - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Miejsce, które symbolicznie łączy wszystkie nauki reprezentowane w UG. - Matematyka bowiem jest uważana za królową nauk, a jak powiedział Immanuel Kant: „W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki” - mówił Rektor.

W dalszej części przemówienia Rektor nawiązał do powierzenia katedry imiennej wybitnemu fizykowi  prof. Haraldowi Weinfurterowi, oraz wręczył powołanie prof. Łukaszowi Rudnickiemu, który ma utworzyć pierwszą w Polsce szkołę doktorską  Teorii i Informacji Kwantowej.

Przemówienie Rektora - czytaj tu

Po przemówieniu Rektora wyświetlone zostało nagranie, w którym prof. Harald Weinfurter (nieobecny z powodów zdrowotnych) podziękował za nominację, przypomniał o dotychczasowej wieloletniej współpracy z Uniwersytetem Gdańskim zaznaczając, że cieszy się na wspaniały, wspólny rok. 

Po tej części głos zabrał Dziekan WMFiI prof. Piotr Bojarski opowiadając o wydziale, o tym, co go wyróżnia i w jaki sposób studia i badania tu prowadzone przyczyniają się do budowania renomy UG.

W kolejnej części jubileuszu nadano tytuły profesorów honorowych prof. Antoniemu Śliwińskiemu (laudację wygłosił Dziekan WMFiI prof. Piotr Bojarski) oraz prof. Małgorzacie Czermińskiej (laudację wygłosiła prof. Urszula Patocka-Sigłowy).

Dziękując wzruszeni Profesorowie Honorowi dziękowali społeczności akademickiej UG za lata współpracy I rodzinom za wspieranie ich rozwoju naukowego. Prof. Antoni Śliwiński mówił o swojej wspomnieniowej książce, która ma niedługo ukazać się, a prof. Małgorzata Czermińska  wyraziła nadzieję,  że humanistyka, również gdańska, nie ulegnie zjawisku "posthumanizmu".

Podczas uroczystości tradycyjnie Prorektor prof. Arnold Kłonczyński wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom Nagrody Nauczyciel Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Nagrodę „Nauczyciel Roku” im. K. C. Mrongowiusza otrzymali: dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, Wydział Prawa i Administracji; dr Konrad Knoch,  Wydział Nauk Społecznych; mgr Lucyna Kupper, Centrum Języków Obcych.  Wyróżnienia otrzymali: dr hab., prof UG Joanna Fac-Beneda, Wydział Oceanografii i Geografii; dr Marta Frankowska, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki; dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG, Wydział Zarządzania oraz dr Grzegorz Stasiłojć, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UGi GUMed.

Tradycją Święta UG stały się również indywidualne Nagrody Naukowe im. prof. Karola Taylora dla nauczycieli akademickich. Z rąk Prorektora ds. badań naukowych prof. Wiesława Laskowskiego nagrodę za rok 2022 odebrali: prof. dr hab. Janusz Rak, Wydział Chemii, prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, Wydział Biologii oraz dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG, Wydział Nauk Społecznych.

Wręczenia nagród laureatom II edycji konkursu YOUNG FAHRENHEIT dokonał Prezes Univentum Labs dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła dr Agata Motyka-Pomagruk (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed), drugie miejsce mgr Konrad  Schlichtholz (Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych), a trzecie dr Klaudia Godlewska (Wydział Chemii). Wręczając nagrody - symboliczne czeki prof. Wojciech Bizon zaapelował do naukowców z UG, żeby wyłuskiwali zdolną młodzież, zachęcali do aplikowania w takich konkursach.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna, przed którą Rektor UG wręczył dyplom okolicznościowy z okazji 50-lecia Chóru UG.

- Jedną z dewiz szkoły pitagorejskiej było stwierdzenie  „Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”. Wy, nasze serca pobudzacie do dobra i piękna od 50 lat. Na najlepszym, mistrzowskim, międzynarodowym poziomie. Bez Was Uniwersytet byłby kolejną  instytucją kształcącą i prowadząca badania, z Wami uczelnia jest też miejscem, gdzie wybrzmiewa piękno, rytm, muzyka i śpiew. Za 50 lat pięknych doznań i wzruszeń dziękuję Wam w imieniu społeczności akademickiej. Życzę Wam, żebyście dalej odnosili sukcesy! co najmniej kolejne 50 lat! – powiedział prof. Piotr Stepnowski.

Następnie dyrygentka, dr Aneta Majda, zaprosiła uczestników święta UG na krótki koncert. Chór zaśpiewał dwie piosenki ze swojej najnowszej płyty wydanej z okazji 50-lecia istnienia zespołu: Okularnicy i Do zakochania jeden krok.

Zamykając uroczyste posiedzenie Senatu prof. Piotr Stepnowski zaprosił na zwiedzanie wyremontowanej części budynku Matematyki, fizyki oraz na wystawę „Kobiety gdańskiej nauki”.

Przed uroczystością, tradycyjnie  Rektor i Prorektorzy uczcili pamięć swoich poprzedników składając na grobach śp. Rektorów symboliczne wiązanki i zapalając znicze.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG