Uniwersytet Gdański już 25 lat kształci nauczycieli języka kaszubskiego 

Dwudziestu nowych nauczycieli języka kaszubskiego ukończyło kolejny cykl edukacyjny na studiach podyplomowych „Nauczanie języka kaszubskiego”. Dołączyli do grona 198 absolwentów, którzy od 2012 roku zdobywają uprawnienia w Uniwersytecie Gdańskim. 

Pierwsi od lewej egzaminatorzy języka kaszubskiego: prof. Marek Cybulski i Danuta Pioch, obecnie Przewodnicząca Rady Języka Kaszubskiego, która była w historycznej dwunastce w 1998 r.

Pierwsi od lewej egzaminatorzy języka kaszubskiego: prof. Marek Cybulski i Danuta Pioch, obecnie Przewodnicząca Rady Języka Kaszubskiego, która była w gronie pierwszych dwunastu absolwentów w 1998 r.

Pierwsze inicjatywy kształcenia nauczycieli języka kaszubskiego na UG pojawiły się już wcześniej.  W 1998 roku odbył się wyjątkowy egzamin, podczas którego dwunastu uczestników zaprezentowało swoją wiedzę przed specjalną komisją, w skład której weszli prof. dr hab. Edward Breza, prof. dr hab. Jerzy Treder, dr Aleksander Klemp (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie) i Roman Tempski (Kuratorium Oświaty) i – wówczas jeszcze doktor – prof. dr hab. Marek Cybulski

Uniwersytet Gdański, jako pierwsza instytucja w Polsce, umożliwił uzyskanie kwalifikacji nauczycielom, którzy zajmowali się edukowaniem, ale nie mieli możliwości zdobycia uprawnień. Od 2012 roku, kiedy w ofercie UG ponownie pojawił się kierunek „Nauczanie języka kaszubskiego”, uniwersytet wykształcił ćwierć tysiąca absolwentów. W tym roku mija 25 lat od początków tej inicjatywy. 

Dodatkowo w 2000 i 2002 roku pod kierownictwem prof. Jerzego Tredera studium podyplomowe kwalifikacyjno-metodyczne nauczania języka kaszubskiego wykształciło 92 pedagogów.  

- Pierwszą edycję studiów podyplomowych "Nauczanie języka kaszubskiego" uniwersytet uruchomił w 2012 r. Biorąc pod uwagę także absolwentów etnofilologii kaszubskiej (studia stacjonarne I st.), w nowym tysiącleciu naszą Alma Mater opuściło już ćwierć tysiąca kaszubistów o dobrych kompetencjach językowych i z rzetelną wiedzą o Kaszubach i kaszubszczyźnie. To istotny wkład w rozwój edukacji kaszubskiej - powiedziała dr Justyna Pomierska kierownik studiów podyplomowych i przewodnicząca rady programowej kierunku etnofilologia kaszubska.

Obecny program studiów podyplomowych "Nauczanie języka kaszubskiego" zakłada trzy semestry nauki, podczas których uczestnicy wezmą udział w 350 godzinach zajęć oraz odbędą 90 godzin praktyki dydaktycznej. Najbliższą edycję zaplanowano na semestr zimowy 2023/2024. Rekrutacja rozpocznie się w dniu 22 marca 2023 r.

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG, Dominika Kowal, filologia polska, spec. publicystyczno- dziennikarska,