„Rowerem na uczelnię” – ruszyła druga edycja kampanii

Rowerem

W semestrze letnim przerzuć się na rower! Kampania „Rowerem na uczelnię” adresowana jest do pracowników i studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którym zależy na środowisku i którzy mają ochotę zmienić swoje nawyki transportowe. Biorąc udział w naszej akcji nie tylko poprawicie swoją kondycję i zyskajcie lepsze samopoczucie, ale macie także szansę wygrać atrakcyjne upominki. Inicjatywa została zorganizowana wspólnie z Politechniką Gdańską w ramach współpracy Uczelni Fahrenheita.

W tym roku do udziału w konkursie obok pracowników zaproszeni zostali również studenci naszej uczelni. O dwa miesiące wydłużony został również czas trwania akcji, która rozpoczęła się 3 kwietnia i potrwa do 31 października br.

Poszerzenie skali wydarzenia to wynik dużego zainteresowania pierwszą edycją kampanii zorganizowanej dla pracowników UG. Od 4 maja do 30 września uczestnicy akcji przejechali łącznie 70 587 km, realizując przy tym 7480 przejazdów na trasie dom-praca-dom.

Udział w konkursie polega na cyklicznym dojeździe z miejsca zamieszkania na uczelnię oraz z powrotem do domu rowerem (w tym rowerem elektrycznym) lub hulajnogą (również elektryczną), Jeśli ktoś nie jest w stanie przejechać całego dystansu dom-uczelnia-dom – nie ma problemu, może część podróży odbyć przy pomocy transportu publicznego lub wybrać rower/hulajnogę elektryczną.

Jak działa rejestracja? Wystarczy wejść na stronę akcji i w formularzu rejestracyjnym podać:

  • miejsce zamieszkania
  • szacowaną odległość dom-uczelnia (jako miejsce pracy lub miejsce nauki)
  • środek transportu (do wyboru: rower, hulajnoga, rower elektryczny, hulajnoga elektryczna)
  • czy realizowany jest przejazd łączony z innym środkiem transportu (pociąg, autobus, tramwaj)
  • odległość z miejsca zamieszkania na uczelnię

Każdy zrealizowany przejazd w ramach konkursu w relacji dom-uczelnia-dom (z wyłączeniem przejazdów rekreacyjnych) musi zostać zarejestrowany przez uczestnika na stronie internetowej kampanii w terminie do dwóch dni od daty wykonanego przejazdu.

Uczestnik zobowiązany jest podać datę przejazdu oraz liczbę przejechanych kilometrów transportem publicznym lub samochodem – w przypadku podróży łączonej. Każda wpisana podróż oznacza przejechanie dystansu równemu liczbie kilometrów zadeklarowanych przez uczestnika jako odległość z miejsca zamieszkania na uczelnię (z wyłączeniem trasy nieprzejechanej rowerem lub hulajnogą).

Dziennie można wykonać maksymalnie dwa przejazdy na uczelnię i z powrotem do miejsca zamieszkania, przy czym w tygodniu nie może to być więcej niż 10 przejazdów. Za tydzień przyjmuje się 7 kolejnych dni kalendarzowych od poniedziałku do niedzieli.

Nagrody

Za 70 przejazdów pierwszych 250 uczestników (w każdej z kategorii – pracownicy / studenci) otrzyma dzwonek rowerowy. 150 przejazdów nagradzamy butelką rowerową dla pierwszych 150 studentów i pracowników (łącznie 300 nagród). 220 przejazdów dla 100 pierwszych uczestników w obu kategoriach oznacza zestaw – multinarzędzie z latarką. 

Dodatkowo podczas finału konkursu uczestnikom w obu kategoriach (pracownicy, studenci), którzy zrealizują najwięcej przejazdów z domu na uczelnię przyznane zostaną nagrody indywidualne w formie kart podarunkowych – za 1. miejsce o wartości 500 zł, za 2. miejsce o wartości 300 zł a za miejsce 3. o wartości 200 zł.

Nowością w tegorocznym regulaminie konkursu będzie przyznanie nagrody specjalnej w formie zestawu upominkowego o wartości min. 250 zł za największą liczbę przejechanych kilometrów zwycięzcom konkursu w obu kategoriach.

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów naszej uczelni do rejestracji i udziału w konkursie.

Rowerem
Piotr Szpajer/ Zespół Promocji UG