Zaburzenia ze spektrum autyzmu. Kwietniowe spotkania psychoedukacyjne na UG

Grafika

Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na kwietniowe spotkania psychoedukacyjne dotyczące neuroróżnorodności i zaburzeń ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders, ASD).

W ramach kwietniowych spotkań zaplanowano trzy wydarzenia:

1. Wykład połączony z dyskusją: Jak stworzyć bezpieczną przestrzeń dla dorosłej osoby ze spektrum autyzmu? 

Psycholog oligofrenopedagog Mirella Tałaj-Czernych

Kiedy: 20.04. godz. 15:30-17:00

Gdzie: Aula S204 – Wydział Nauk Społecznych

2. Wykład: Spektrum autyzmu w spektrum neuro-zmienności

Neurobiolog dr Wojciech Glac

Kiedy: 20.04. godz. 17:00-18:30

Gdzie: Aula S204 – Wydział Nauk Społecznych

3. Warsztat: Nawiązywanie relacji i praca z dzieckiem z ASD

Psycholog oligofrenopedagog Mirella Tałaj-Czernych

Kiedy: 21.04. godz. 15:30-17:00

Gdzie: Sala C204 – Wydział Nauk Społecznych

Zapraszamy wszystkie osoby studiujące i pracujące na UG! Liczba miejsc jest ograniczona (max 20 osób). Prosimy o zgłoszenia na adres mailowy: warsztaty.cwp@ug.edu.pl

Więcej informacji o wydarzeniach:
 

1. Wykład połączony z dyskusją: Jak stworzyć bezpieczną przestrzeń dla dorosłej osoby ze spektrum autyzmu? 

Podczas spotkania porozmawiamy m.in. o oswajaniu rzeczywistości, m, dlaczego osoba ze spektrum autyzmu ma trudności z poradzeniem sobie z emocjami bez wsparcia z zewnątrz i co ją rozprasza osobę. Postaramy się także odpowiedzieć ma takie pytania, jak: jak znaleźć proste rozwiązania na „wielkie problemy”, jak mówić, żeby się „dogadać” z osobą z ASD i dlaczego osoba z ASD potrzebuje wparcia?

2. Wykład: Spektrum autyzmu w spektrum neuro-zmienności

Ludzie charakteryzują się ogromną zmiennością funkcjonowania mózgowych procesów poznawczych, emocjonalnych i innych. Tak ogromne spektrum zmienności jest przyczyną problemów z określeniem granicy między normą a patologią. Spektrum autyzmu znajduje szczególne miejsce w spektrum neuroróżnorodności, ze względu na skalę zmian, które dotyczą wielu różnych procesów neuronalnych, w tym związanych z procesami percepcji oraz przetwarzania bodźców społecznych, a także z procesami poznawczymi. Wykład poświęcony będzie omówieniu neurobiologicznego podłoża spektrum autyzmu w odniesieniu do naturalnego, określanego jako mieszczącego się w granicach normy mózgowego podłoża zmienności międzyosobniczej związanego z procesami poznawczymi, emocjonalnymi i przetwarzania bodźców społecznych.

3. Warsztat: Nawiązywanie relacji i praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Nawiązywanie relacji i praca z dzieckiem z ASD. Każda osoba jest poszukiwaczem przyjemności. Musi mieć czas na zabawę, gdzie dobre wrażenia sensoryczne są koniecznością. Poznajmy sposoby na to, aby dzieci z ASD delektowały się „smakiem” bezpiecznych doświadczeń i nabywały nowych umiejętności.

1. Budowanie więzi emocjonalnej z dzieckiem ASD.

2. Komunikacja neuronietypowa – sposoby komunikacji z dzieckiem z ASD.

3. Emocje: a. jak pomóc w radzeniu sobie osobie „bez emocji”, b. proste rozwiązania na „wielkie” problemy.

4. Oswajanie rzeczywistości – jak pomóc osobie z ASD z otaczającym światem.

O prowadzących:

Doktor Wojciech Glac jest neurobiologiem z Uniwersytetu Gdańskiego, którego wielką pasją jest popularyzacja wiedzy o mózgu. Ma na swoim koncie ponad 600 wykładów popularnonaukowych i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, od ponad 10 lat organizuje Dni Mózgu w Trójmieście, a za swoją działalność popularyzatorską otrzymał prestiżową nagrodę Popularyzatora Nauki w konkursie Serwisu Nauka w Polsce PAP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Psycholog i oligofrenopedagog Mirella Tałaj-Czernych ukończyła Studia Psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku psychologia. Posiada przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie oraz ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Oligofrenopedagogika oraz Psychologia kliniczna. Ukończyła cykl szkoleniowy z zakresu pomocy psychologicznej i superwizji w Niepublicznej Placówce Doskonalenia nauczycieli SYNAPIS oraz szkolenie „Trening umiejętności społecznych dla osób z autyzmem”. Ukończyła szkolenie I i II stopnia EEG- BIOFEEDBACK. Z dziećmi z autyzmem pracuje od 2004 roku, nieustannie pogłębiając swoją wiedzę w tym obszarze. Uczestniczyła w licznych konferencjach, sympozjach i szkoleniach uzyskując wiedzę z zakresu różnych metod i podejść terapeutycznych. Pracowała w NZOZ Poradnia dla Osób z Autyzmem, gdzie prowadziła wizyty diagnostyczne i konsultacyjne dla rodzin dzieci z autyzmem. Prowadziła także indywidualne zajęcia na terenie domu dzieci objętych opieką Poradni. Od 2004 roku prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci cierpiących na autyzm, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, problemy edukacyjne, adaptacyjne. Uczestniczy w licznych szkoleniach stale doskonaląc wiedzę z zakresu pomocy małemu dziecku i jego rodzinie. Współwłaścicielka oraz dyrektor Punktu Przedszkolnego Małe Lwy Jasień.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG