Dwie decyzje o przyznaniu patentów na wynalazki z projektu REGENNOVA

Logo

Realizacja grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pt. “Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji” REGENNOVA przyniosła dwie decyzje Urzędu Patentowego RP o przyznaniu patentów dla naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszy związany jest z opracowaniem substancji poprawiającej gojenie się ran, drugi z opracowaniem substancji stymulującej regenerację chrząstki.

Celem realizowanego w latach 2014-2018 projektu było opracowanie nowych związków stymulujących gojenie ran i regenerację układu nerwowego.

Prace nad wynalazkami oraz publikacjami zostały sfinansowane przez NCBR w ramach programu STRATEGMED1. Projektem kierowała dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG, kierownik Katedry Chemii Biomedycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Prace badawcze  w projekcie prowadzone były przez zespół naukowców wchodzących w skład konsorcjum składającego się z Uniwersytetu Gdańskiego (Lider konsorcjum), Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie oraz firm Medventures sp. z o.o. oraz Pro Science sp. z o.o.

Lek, który może pomóc w gojeniu się ran

Pierwszym opatentowanym wynalazkiem jest: „Peptyd RDKVYR lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól do zastosowania w procesie regeneracji tkanki złożonej i gojenia się ran u ssaków”. Wynalazcami ze strony UG są: dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG, dr Maria Dzierżyńska, dr Justyna Sawicka, prof. dr hab. Piotr Skowron, dr hab. Piotr Mucha, prof. UG.

- Wynalazek dotyczy nowego zastosowania peptydu RDKVYR jako stymulatora gojenia się ran. Problem trudno gojących się (przewlekłych) ran dotyczy milionów ludzi na całym świecie i może być spowodowany wieloma czynnikami, takimi jak zaawansowany wiek, cukrzyca, choroby zapalne, onkologiczne, zakażenia skóry itd. Stąd intensywnie poszukuje się czynników i metod przyspieszających gojenie ran – mówi dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło.- Wynalazek, po przeprowadzeniu odpowiednich prób klinicznych, mógłby stać się zupełnie nowym środkiem ułatwiającym gojenie ran przewlekłych powstałych na podłożu różnych chorób.

Lek na problemy kostno-stawowe

Drugim opatentowanym wynalazkiem jest „Nowy peptyd do zastosowania jako stymulator chondrogenezy i lek w terapii uszkodzeń chrząstki”. Jego autorami ze strony UG są: dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG, prof. dr hab. Piotr Skowron, dr hab. Piotr Mucha, prof. UG, dr Izabela Załuska.

Wynalazek może znaleźć zastosowanie w medycynie, jako lek na problemy kostno-stawowe, a dokładniej na problemy związane z brakiem lub urazem chrząstki. Sama tkanka chrzęstna jest w stanie się regenerować, lecz z wiekiem taka możliwość zmniejsza się, a czasami nawet zanika. Dlatego potencjalnymi odbiorcami takiego leku mogą być osoby w podeszłym wieku, aktywnie fizycznie czy cierpiące na schorzenia związane z wytwarzaniem tkanki chrzęstnej.

- Na rynku istnieje wiele suplementów diety czy leków pomagających w utrzymywaniu chrząstki w odpowiednim stanie, mimo to powyższy wynalazek mógłby okazać się prekursorem w dziedzinie odnawiania tkanki chrzęstnej ze względu na metodę w jaki sposób działa sam preparat – mówi dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło.

W ramach projektu Regennova powstały również dwa znaki towarowe, które zostały zarejestrowane w European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Logotypy mają za zadanie m.in. zwiększyć rozpoznawalności marki, jaką stał się projekt REGENNOVA.

Biuro Rzecznika Prasowego