Dzień otwarty herbarium Uniwersytetu Gdańskiego

fot.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w najbliższy piątek, 12 maja, Herbarium Uniwersytetu Gdańskiego otwiera swoje drzwi dla wszystkich zwiedzających. 

Zainteresowani będą mieli okazję obejrzeć zbiory zielnikowe Uniwersytetu, dowiedzieć się, czym jest herbarium, jak funkcjonuje, zobaczyć proces powstawania zbiorów zielnikowych oraz poznać zasady ich przechowywania. Zaprezentowane zostaną również metody tworzenia okazów zielnikowych i ich digitalizacji, czyli tworzenia cyfrowej dokumentacji zbiorów, którą realizujemy w ramach projektu „Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej wystawy poświęconej historii zbiorów botanicznych, która pozwoli naszym gościom dowiedzieć się, jak rozwijały się techniki dokumentowania wiedzy na temat roślin i do czego możemy współcześnie wykorzystywać materiały zielnikowe.  

Więcej informacji pod adresem: https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/zintegrowane-wirtualne-herbarium-pomorza-herbarium-pomeranicum

grafika
Fot. Alan Stocki/UG
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG