SONATA i OPUS - finansowanie dla dziewięciu projektów UG

W konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS i SONATA naukowcy z UG otrzymali finansowanie 9 projektów, w tym aż cztery to projekty Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS i SONATA. Na 94 złożone wnioski naukowcy z UG otrzymali finasowanie 9 projektów na łączną kwotę dla UG 16 433 141,00 PLN. Jeden projekt będzie realizowany w konsorcjum z IF PAN oraz IBiB PAN.

Laureatki konkursu OPUS 24:

  1. dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG (MWB), projekt „Utrzymywanie filagryny w keratynocytach jako mechanizm wzmacniający funkcję bariery skórnej, defektywny w atopowym zapaleniu skóry”,
  2. dr Anna Ihnatowicz (MWB), projekt „Walka o żelazo między roślinami i patogenami: genetyczne i molekularne podstawy odpowiedzi Arabidopsis na niedobory Fe oraz infekcje bakteriami Dickeya spp. związane z biosyntezą kumaryn”,
  3. dr Anna Klimaszewska (WPiA), projekt „Tsunami czy delikatny przypływ? Europejska myśl prawna w zderzeniu z francuskim Kodeksem handlowym z 1807 r.”,

Laureaci konkursu SONATA 18:

  1. dr Wojciech Siwek (ICCVS), projekt „Mechanizmy Inicjacji Pamięci Transkrypcyjnej”,
  2. dr Aleksandra Rapacka-Zdończyk (MWB), projekt „Ocena ryzyka wystąpienia tolerancji, oporności i koselekcji pod wpływem różnych warunków stresowych u Escherichia coli”,
  3. dr Karolina Pierzynowska (WB), projekt „Molekularny mechanizm zaburzeń ferroptozy w mukopolisacharydozie typu I oraz ich wpływ na przebieg choroby”,
  4. dr Natalia Karska (WCH) – konsorcjum UG z IF PAN, IBiB PAN, projekt „Identyfikacja kluczowych elementów strukturalnych immunomodulacyjnych białek - inhibitorów transportera peptydów antygenowych TAP wybranych alfaherpeswirusów”,
  5. dr inż. Anna Nenca (WMFiI), projekt „Problem parzystości dla automatów komórkowych”,
  6. dr Hanna Obracht Prondzyńska (WNS), projekt: „W kierunku odporności małych miast - geoprzestrzenny model oceny wrażliwości klimatycznej oraz zdolności adaptacyjnych”

- Należy podkreślić fakt, że aż 4 z nagrodzonych projektów jest z biotechnologii, która jest na nowo wyodrębnioną dyscypliną w Uniwersytecie Gdańskim – podsumował wyniki Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski.

 

Konkurs SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. W tej edycji konkursu złożono 1094 wnioski, których łączna wartość przekroczyła 1,2 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 139 projektów o wartości ponad 155,5 mln zł.

Natomiast OPUS to najpopularniejszy konkurs Narodowego Centrum Nauki. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery kierownika projektu, posiadanego stopnia czy tytułu naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Można składać wnioski obejmujące krajowe projekty badawcze, projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W ramach tego konkursu do NCN wpłynęło 1921 wniosków na łączną kwotę niemal 2,7 mld zł. Finansowanie otrzymały 224 wnioski o wartości ponad 364,4 mln zł.
(źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkursy-ncn-opus-24-i-sonata-18-rozstrzygniete)

 

Zwyciężczyniom i zwycięzcy gratulujemy!

oprac. MNG/ZP