Obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na Uniwersytecie Gdańskim

KRUP

Rektorzy uniwersytetów z całej Polski obradowali w Uniwersytecie Gdańskim. Tematami, o których rozmawiano podczas Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich były m.in. dotychczasowe działania Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia oraz utworzenie Centrum Wymiany i Analizy Informacji dla uczelni KRUP.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) została powołana przez Rektorów Uniwersytetów na zjeździe w Krakowie w dniu 16 lutego 1989 roku. Była to odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie 18 września 1988 r. w Bolonii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Celem Konferencji, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, jest zacieśnienie współpracy między uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości.

Rektorzy KRUP tym razem obradowali w naszym Uniwersytecie Gdańskim.

- Będziemy rozmawiać o konsekwencjach zmian ustawy i algorytmu, oraz o finansowaniu uczelni - zapowiedziała przewodnicząca KRUP Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. - W trakcie spotkania chcemy także zatwierdzić sprawozdanie finansowe KRUPu i rozjaśnić nasze plany na przyszły rok akademicki. 

prof. Piotr Stepnowski

prof. Piotr Stepnowski 

Członków Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich powitał Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski, który zaprosił wszystkich do obejrzenia relacji z międzynarodowego, naukowego rejsu SEA-EU. - Zwykle prezentując uczelnie opowiada się o ilości studentów, wydziałów i przedsięwzięć. Jednak Uniwersytet Gdański jest z morza i dla morza. Naszą dewizą od lat jest "In mari via tua", czyli "przez morze droga twoja". Dlatego chcemy was zaprosić do obejrzenia relacji z niezwykłego wydarzenia, które zwieńczyło pierwszy fazę naszego partnerstwa w ramach uniwersytetów europejskich - zapowiedział film Rektor UG. 

Po projekcji Przewodnicząca KRUP otworzyła posiedzenie. Sekretarz zgromadzenia prof. dr hab. Marek Kręglewski zaprezentował plan finansowy na rok 2023 oraz przedstawił propozycję utworzenia Centrum Wymiany i Analizy Informacji dla uczelni. 

Podczas II sesji obrad głos zabrał przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP - Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM. W czasie wystąpienia przewodniczący poruszył kwestie uchwał UKF i wpływu współczynników kosztochłonności dla różnych kierunków na finansowanie uczelni . 

rektorzy

Ostatnia sesja poświęcona była w dużej mierze działaniom związanym ze współpracą międzynarodową. Prof. Piotr Stepnowski podzielił się swoimi refleksjami po forum rektorów w Taszkiencie (Uzbekistan), a Prorektor ds. współpracy międzynarodowej UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, od grudnia 2022 r. przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia KRUP, opowiedziała o dotychczasowych działaniach jednostki. 

Podczas III sesji obrad o sprawach bieżących Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia opowiedział przewodniczący jednostki Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr hab. Benedykt Odya, prof. UKW.

fot. Marcel Jakubowski
Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG