Dr Jacek Wałdoch Dyrektorem Centrum Mediacji i Arbitrażu UG

Mianowanie Dyrektora Centrum Mediacji

Nową jednostką UG, która będzie zajmować się pozasądowymi rozwiązaniami sporów, pokieruje dr Jacek Wałdoch z Katedry Historii Prawa WPiA. Centrum Mediacji i Arbitrażu pomoże w edukacji młodych prawników oraz będzie oferować usługi mediacji osobom zewnętrznym. 

- Idea mediacji, o ile już zagościła w systemie prawa polskiego, to nadal jest pewną niszą. Nasze centrum na pewno może taką lukę zapełnić - mówi nowo powołany Dyrektor Centrum. - Według statystyk pomorski okręg sądowy przoduje w liczbie podejmowanych mediacji, zatem w naszym rejonie na pewno istnieje pewien potencjał do wykorzystania. 

Dr Jacek Wałdoch otrzymał nominację 25 maja br. podczas posiedzenia Senatu UG. Jego kandydaturę, jak i samą ideę utworzenia jednostki uzasadnili Prorektor ds. Współpracy międzynarodowej UG dr hab. Anna Jurkowska - Zeidler, prof. UG oraz Dziekan Wydział Prawa i Administracji dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG. Do dyskusji włączyli się Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Michał Harciarek oraz dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, którzy wyrazili chęć nawiązania współpracy z nowo tworzonym centrum. 

- Chcemy stworzyć jednostkę ogólnouniwersytecką, która odpowiadać będzie m.in. na trendy w systemie prawnym, bo większość sporów sądowych jest obecnie wydłużana i mamy taką sytuację, że ciężko doprosić się o sprawiedliwość – mówiła prof. Anna Jurkowska-Zeidler.  - To centrum służyć ma edukacji, uczeniu młodych prawników innego podejścia do stosowania prawa, ma służyć regionowi i odpowiadać na potrzeby mikrokwalifikacji, krótkich kursów edukacyjnych, które popularyzują taką metodę rozwiązywania sporów, jaką są mediacje.

Dr Jacek Wałdoch planuje rekomendować członków ośrodka mediacyjnego na listę mediatorów stałych przy sądzie okręgowym w Gdańsku, co pozwoli nowej jednostce UG prowadzić mediacje zlecane przez sąd. - Oprócz tego mogą do nas zgłaszać się osoby z zewnątrz, które będą miały jakiś spór, a my będziemy mogli ten spór rozwiązać - zapowiada Dyrektor Centrum Mediacji i Arbitrażu UG.

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG, fot Alan Stocki