Kolejna publikacja pracowników Wydziału Chemii w Nature Nanotechnology

fot.

W czasopiśmie Nature Nanotechnology ukazał się artykuł pt. An ancestral molecular response to nanomaterial particulates (Nature Nanotechnology 2023), którego współautorami są dr inż. Karolina Jagiełło, dr Alicja Mikołajczyk, oraz prof. dr hab. Tomasz Puzyn z Pracowni Chemoinformatyki Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Artykuł powstał w ramach współpracy naukowej z zespołem prof. Dario Greco z Uniwersytetu w Tampere oraz w ramach projektów finansowanych przez Komisję Europejską (NanoInforaTIX, NanoSolveIT DIAGONAL) oraz Narodowe Centrum Nauki (TransNano).

W pracy naukowcy opracowali nowatorską metodę badania długoterminowych reakcji komórek, tkanek i całych organizmów na różne narażenia na nanocząstki.

W pracy naukowcy przeprowadzili metaanalizę dużego zbioru danych transkryptomicznych mierzonych po narażeniu komórek, tkanek i organizmów na działanie nanocząstek i zidentyfikowali wzorce regulacji genów, które są wspólne dla różnych typów komórek, tkanek i gatunków w drzewie życia. W efekcie naukowcy odkryli nowy mechanizm epigenetyczny, który pośredniczy w długoterminowych odpowiedziach komórkowych na ekspozycję na cząstki stałe.

Cały artykuł można znaleźć pod poniższym linkiem: https://lnkd.in/dGK2j4ju

Dodano przez: ZP